Hopp til innhold

Fagstoff

Slik gjør du markedsundersøkelser

For å drive en vellykket bedrift må du kjenne kundene dine, konkurrentene dine og bransjen din. Markedsundersøkelser krever at du stiller de riktige spørsmålene på den riktige måten til de riktige menneskene.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gir deg en retning

Gode markedsundersøkelser gir din bedrift en retning. De hjelper deg med å følge med på hva kundene vil ha, samt hvor mye de er villig til å betale for det. Derfor er det viktig å definere tydelig hva undersøkelsen skal gi svar på. Videre må du arbeide systematisk og følge de fem trinnene i markedsundersøkelsesprosessen.

Hvordan utføre en markedsundersøkelse?

1. Definer målet for undersøkelsen

Hva vil du vite om kundene eller markedet ditt? Det første trinnet i en markedsundersøkelsesprosess er å definere målene dine. Med andre ord: Hva er nøkkelinformasjonen du ønsker å avdekke?

Ved å først definere det du håper å finne ut, vil du kunne holde fokus og være effektiv. Det kan for eksempel avgjøre om du skal lansere et nytt produkt. Undersøkelsesprosessen vil da avdekke om markedet vil akseptere det nye produktet, og hvor mye de er villige til å betale for det.

2. Lag spørsmål om markedet, kundene og konkurrentene

Når du har identifisert målet, kan du utarbeide en liste med spørsmål om markedet, kundene og konkurrentene. Noen eksempler:

Markedet
 • Hva kjennetegner markedet?

 • Hvordan vil din tilstedeværelse påvirke markedet/kundene?

 • Har området du leverer til, en stabil økonomi?

Kundene
 • Hvem er målgruppen, og hva kjennetegner den?

 • Hvor befinner de seg?

 • Beskriv den ideelle kunden.

Konkurrentene
 • Hva er konkurrentenes styrke?

 • Hva er svakhetene deres?

 • Beskriv den typiske konkurrenten.


3. Informasjonsinnhenting

Vi kan innhente informasjon ved hjelp av informanter som svarer på en markedsundersøkelse. Vi deler inn i kvalitativ og kvantitativ informasjon, som er informasjon som går henholdsvis i dybden og bredden.

Den kvalitative informasjonen er mer undersøkende og involverer færre informanter enn i innhenting av kvantitativ informasjon. For å innhente kvalitativ informasjon bruker vi typisk fokusgrupper eller dybdeintervjuer.

Innhenting av kvantitativ informasjon involverer en stort antall informanter og utføres gjerne ved hjelp av spørreundersøkelser.

En enkel "ja eller nei"-undersøkelse kan foretas på telefon, men for å forstå personlige valg (som smak og ønsker når det gjelder farger eller lignende), kreves som regel et møte ansikt til ansikt. Noen vanlige metoder for å innhente data er telefonundersøkelser, spørreskjema på e-post, undersøkelser på nett og personlige intervjuer.

Det kan også lønne seg å bygge nettverk med andre bedriftseiere og dele erfaringer / anonymisert informasjon.

Tips til verktøy for enkle markedsundersøkelser

SurveyMonkey

Google forms

EasyQuest

Meningsmåling på Facebook

4. Tolk og analyser funnene

Ha målene dine for undersøkelsen i tankene mens du ser etter måter du kan forbedre hvordan du organiserer og grupperer dine data på. Dette vil gjøre det lettere å komme til en konklusjon etter hvert. Hva har du oppdaget?

Tips for organisering av data
 • Identifiser tendenser og trender.

 • Vurder å benytte lister, tabeller, diagrammer og tankekart.

 • Bruk din markedsplan til å analyserer dataene dine for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler (en klassisk SWOT-analyse).

Et av de viktigste trinnene i markedsundersøkelsesprosessen er å tolke og analyserer funnene. Hva forteller undersøkelsen deg? Ved å svare på dette spørsmålet vil du kunne få en god forståelse av det undersøkelsen har avdekket.

5. Trekk konklusjoner og ta avgjørelser

Husk at enhver konklusjon bør sammenholdes med ditt innledende mål for markedsundersøkelsen og virksomhetens overordnede mål. Gå over all innhentet data og forsikre deg om at det ikke er noen hull. Vurder tendenser, samt problemer innen din industri / ditt felt, analyser styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene. Benytt dataene til å ta avgjørelser om din markedsinnsats.

Fagbegreper
Informant
En person som svarer på en markedsundersøkelse.
Kvalitativ informasjon
Dyptgående informasjon innhentet av relativt få informanter i for eksempel fokusgrupper eller dybdeintervjuer.
Kvantitativ informasjon
Bred informasjon innhentet fra et stort antall informanter ved hjelp av for eksempel spørreskjemaer.
Respondent
I analysefasen av markedsundersøkelser kalles informanten respondent.
CC BY-SASkrevet av Janniche Adolfsen. Rettighetshaver: Idium
Sist faglig oppdatert 19.09.2023

Læringsressurser

Drift