Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har arbeidet med innholdet i denne læringsstien, skal du

  • vite hva fusk er, og hva som kan bli konsekvensen om du blir tatt for det
  • kunne forklare forskjellen på parafrasering med korrekt kildeføring, tvilstilfeller og rein fusk
  • kunne føre kilder korrekt i egne tekster