Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Idémyldring og kildeinnsamling til fagartikkelen

Når du skriver en fagartikkel, bør du bruke kilder. I tillegg er det lurt at du idémyldrer med andre før du setter i gang med skrivinga.
Ei gruppe på sju ungdommer diskuterer mens en lærer lytter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Idémyldring

Etter at du har valgt oppgave til fagartikkelen og satt deg godt inn i tekstene du skal skrive om, bør du skrive ned idéer du vil ha med i artikkelen din. Gjør det gjerne slik:

 1. Først alene. Lag en tabell med to kolonner og to rader. Øverst skriver du "tekst" og "kontekst". Skriv ned alle momentene som handler om temaet i tekstene i kolonnen med "tekst" som overskrift og alle idéene som handler om historie og litteraturhistorie under kolonnen "kontekst".

 2. I grupper. Sitt i grupper og la én og én få ordet. Fortell hverandre hvilke momenter dere har tenkt å bruke i fagartikkelen. Skriv ned gode idéer som de andre i gruppa kommer med i tabellen din.

 3. I plenum. Nå kan alle i klassen dele idéene med hverandre. Om du skriver ned gode idéer fra de andre i klassen, vil du ganske sikkert få mye å skrive om i fagartikkelen.

Hvorfor jobbe sånn?

Mange syns det er vanskelig å finne på noe å skrive om når de skal produsere tekst. Derfor er det viktig å bruke tid på førskrivingsfasen. Det å utveksle idéer med andre elever i klassen gir deg både nye idéer og innfallsvinkler du ikke hadde tenkt på selv.

Samtidig er det lurt å sette av god tid til å jobbe helt aleine først. Du bør nemlig fordype deg i tekstene og skrive ned egne idéer uten distraksjoner fra andre.

Del 2: Finn kilder

I en fagartikkel bør du ha en akademisk tilnærming til stoffet. Ett av krava til en god akademisk tekst er at den bruker pålitelige kilder. Du bør derfor finne kilder som

 1. sier noe om hva som var typisk for kunsten og litteraturen i den tida tekstene dine kom ut

 2. sier noe om om det som skjedde i samfunnet da tekstene ble utgitt.

Da kan du både si noe om kulturkontekst og situasjonskontekst.

Hvordan finner du en relevant kilde?

Hvis du bruker Google, så er nok ikke problemet å finne stoff om emnet du skal skrive om. Det som blir utfordrende er å

 • finne relevante kilder som passer til akkurat din oppgave

 • vurdere kildens troverdighet

 1. Start med å lese artikkelen "Strategier ved søk på nettet" (nederst på denne sida).

 2. Bruk god tid på å finne tre–fire kilder som du mener er relevante for din oppgave. Marker gjerne sitater i kilden som du ønsker å bruke.

 3. I grupper: Vis hverandre kildene dere har funnet og diskuter både kildenes relevans og troverdighet. (Bruk gjerne tipsa fra den vedlagte artikkelen "Vurder kildene" nederst).

Men hva med tekster fra samtida?

Det kan være vanskelig å finne kilder som skal si noe pålitelig om egen samtid. Noen tips:

 • Bruk gjerne statistikk fra SSB og Ungdataundersøkelsen om du vil finne troverdige tall på tendenser i tida.

 • Du kan bruke kronikker av fagpersoner på feltet du skal skrive om.

 • Læreboka og NDLA har garantert fagstoff om tendenser i samtidslitteraturen du kan bruke om kulturhistorisk kontekst.

Relatert innhold

Når du gjør nettsøk, kan du bruke strategier for navigasjon og bruk av søkeord, du kan planlegge og dokumentere søk, og du kan bruke lesestrategier.

Vær kritisk til hvilke kilder du bruker i arbeidet ditt. TONE hjelper deg å huske hva du bør se etter i en kilde.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.03.2021

Læringsressurser

Kildekritikk