Hopp til innhold

Fagstoff

Vurder kildene

Kildekritikk handler om å kvalitetssikre den informasjonen du får fra en muntlig eller skriftlig kilde, før du tar den i bruk. Det handler også om å avsløre bevisst desinformasjon og ikke bidra til å spre slik informasjon videre.

I skolearbeidet er du avhengig av å bruke pålitelige kilder som har greie på det de uttaler seg om. Det gjelder både kilder du søker opp på internett eller på biblioteket, og personer du bruker som muntlige kilder.

Slik kan du vurdere kildens kvalitet

Når du jobber med kilder, må du vurdere hvilken kvalitet de har. Er kilden troverdig? Er kilden nøytral? Har kilden kunnskap om det du trenger svar på?

TONE står for fire viktige nøkkelord som du kan bruke når du skal vurdere en informasjonskilde:

  • Troverdig: Er kilden sikker?
    Objektiv: Er kilden nøytral?
    Nøyaktig: Finner du slurv og juks?
    Egnet: Kan du finne de svarene du trenger?

Nettsøk

Internett flyter over av informasjon. Søkemotorer som Google er laga for å hjelpe oss med å finne den informasjonen vi er på jakt etter. De fleste av oss er ikke flinke nok til å bruke søkemotorene effektivt. Ofte får vi for mange treff, og treffene er ikke like relevante. Derfor er det viktig å forstå hva en søkemotor er, og hvordan den fungerer. I noen tilfeller fins det likevel en enklere vei til målet. I nettleksikon og på offentlige nettsider kan du raskt finne informasjon av høy kvalitet.

Falske nyheter

Falske nyheter, propaganda og desinformasjon har alltid vært, og er fremdeles, et viktig våpen i kriger og konflikter. Som bruker av sosiale medier kan du faktisk være den som bidrar til at falske nyheter spres via «liker» eller deling. Men som bevisst kildekritiker kan du også sørge for å avsløre kilder og stoppe spredningen av falsk informasjon.

Relatert innhold

Vi ser på definisjoner av begrepet falske nyheter og eksempler på ulike former for usann informasjon.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 19.03.2020

Læringsressurser

Kildekritikk