Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmen Arn – Tempelridderen som historisk beretning

Det finnes utallige beretninger om korstogene, og om kampen mellom kristne og muslimer i Midtøsten på 1100-tallet. Noen beretninger er fiktive fortellinger, andre er sakprosatekster som gir seg ut for å være historisk korrekte.
Muslimske og kristne riddere i kamp. Bokilluminasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Saladin er en mytisk karakter som vi kjenner fra muntlige overerleveringer, både i Europa og Midtøsten. Men han er også en person som faktisk har levd. Saladin, eller Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb som han egentlig het, var av kurdisk opprinnelse og grunnla Ayyubide-dynastiet. Tittelen hans var sultan av Egypt.

Søk informasjon på Internett, og vurder holdbarheten av denne informasjonen.

  1. Skriv et kortfattet resymé av den informasjonen du finner om Saladin som historisk person gjennom søk på Internett.
  2. Hva sier kildene om når og hvor Saladin ble født, og når og hvor han døde?
  3. Gir kildene samme svar på dette spørsmålet?
  4. Hvordan kan du sjekke om den informasjonen du har funnet om Saladin, er historisk korrekt?

Oppgave 2

Filmen Arn – Tempelridderen fra 2007 er basert på en romantrilogi av den svenske forfatteren Jan Guillou (1999). Filmen handler om den svenske korsfareren Arn Magnusson og hans møte med muslimenes sagnomsuste hærfører Saladin.

Se filmen og svar på spørsmåla:

  1. Hvilke historiske fakta bygger denne filmen på?
  2. Hvilke egenskaper tillegger filmen Arn Magnusson og Saladin?
  3. Hvordan utvikler hovedkarakteren Arn Magnusson seg i løpet av filmen?

Oppgave 3

Historiske spillefilmer og TV-drama påvirker de forestillingene vi har om historiske personer og hendelser. Film påvirker følelser i sterkere grad enn skriftlige tekster. Vi blir engasjert og lever oss inn i det som skjer i filmen. Det er likevel viktig å huske at en spillefilm er en fiksjon der vi får historien tolket gjennom de grepene filmskaperen velger å ta.

Diskuter i klassen. Husk å begrunne de synspunktene dere kommer med!

  • I hvilken grad gir filmen Arn – Tempelridderen et sant bilde av historiske personer og hendelser?
  • Hvilke virkemidler er brukt for å få tilskuerne engasjert i det som skjer?
  • Er historiske spillefilmer en viktigere kilde til kunnskap om fortida for unge i dag enn pensumbøkene i historie?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019

Læringsressurser

Kildekritikk