Hopp til innhold

Øvelse

Nærlesing linje for linje

Undersøk hvordan ordvalg, bildebruk og andre virkemidler belyser temaet i et dikt.

LK20LK06

Dikteren må velge alle ord med omhu. Hvordan har Petter Solberg gjort dette for å formidle temaet i diktet "Mareritt i eventyrskogen"?

Sist oppdatert 04.04.2018
Skrevet av Åsa Abusland og Marion Federl

Læringsressurser

Språklige virkemidler