Hopp til innhold

Fagstoff

Viktige hendelser for norsk språkstyring 1900–2020

Etter at Norge fikk to skriftspråk på 1800-tallet, ble det fart på språkstyringsarbeidet. Nedenfor kan du lese om sentrale hendelser som har bidratt til å endre språksituasjonen i Norge.

Oppsummering

I løpet av 1900-tallet ble bokmålet helt norsk, og både nynorsk og bokmål ble modernisert og tilpassa talespråket. De to skriftspråka ble også likere hverandre. Dessuten sitter vi igjen med en del valgfrihet i bøyningsformer og stavemåte, særlig i bokmål.

Språkpolitikken og lovene er etter hvert blitt tilpassa en mer moderne verden og et mer sammensatt norsk språksamfunn. Den nye språkloven skal ivareta språkmangfoldet og styrke både det norske språket, de samiske urspråka og minoritetsspråka. I dag diskuterer vi særlig hvordan vi skal unngå at engelsk tar helt over for norsk eller andre språk i samfunnet.

CC BY-SASkrevet av Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 02.03.2021

Læringsressurser

Språkstyring