Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk valgfriheten i norsk skriftspråk

Mange forbinder skriftspråket med strenge regler, men valgfriheten er større enn mange tror. Bruker vi denne valgfriheten?

Oppgave 1

 1. Når du skriver bokmål, skriver du solen eller sola, selv eller sjøl, sent eller seint? Begrunn valga dine.
 2. Foretrekker du sitje eller sitte, difor eller derfor, de eller dokker på nynorsk? Begrunn valget ditt.
 3. I klassen/gruppa: Hvor mange velger de ulike formene i punkt b?

  • Hva kan klassens valg si om ungdommers holdning til språk og valgfrihet?
  • Velger dere skrivemåter i tråd med uttalen der dere bor eller ikke? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Alle disse orda er norske og betyr det samme:
  åssen, koss, kossen, kordan, korleis, korles, hvordan, kås, kåssen, kålles, korsn

  1. Finn ut hvor mange av orda som er tillatt i bokmål eller nynorsk.
  2. Syns du flere former skulle vært tillatt? Færre former? Eller er det akkurat passe? Grunngi meninga di.
 5. Det sammensatte ordet “vannstandsenkning” har 16 tillatte skrivemåter i bestemt form entall i bokmål. Hvor mange klarer du?

  Tips: Bruk Bokmålsordboka. Søk både "vannstand" og "senkning" og ta høyde for både valgfri skrivemåte og valgfri bøying.

Oppgave 2

Hvilke ideer ligger bak de ulike språkreformene i Norge?

Del 1

Vi kan dele argumentene inn i noen hovedkategorier:

 • det demokratiske motivet
 • det sosiale og pedagogiske motivet
 • det nasjonale motivet

Undersøk hva som ligger i hvert av disse punkta og skriv en kort tekst som forklarer dem.

Del 2

De politiske partiene hadde og har ulike syn på hvordan vi skal styre språket i Norge.

 1. Undersøk hvordan partiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet stilte seg i språkdebattene på 1800- og 1900-tallet.
 2. Undersøk hva slags språkpolitikk de samme partiene har i dag ved å se på partiprogrammene og nettsidene deres. Står de for det samme som på 1800- og 1900-tallet, eller har ting forandra seg?
 3. Hvilke av de tre motivene i Del 1 finner dere igjen hos de tre partiene?

Del 3

Tenk deg at du får ansvaret for å utforme norsk språkpolitikk:

 1. Hvilket motiv syns du er viktigst? Hvorfor?
 2. Hva ville du endra på? Hvorfor?
 3. Hvilke konsekvenser tror du dine avgjørelser ville få for språksituasjonen i Norge i framtida?

Oppgave 3

Diskuter påstanden i grupper/i klassen:

Vi bør innføre samnorsk for å styrke det norske språket

Skriv ned argumentene for og imot og bruk punkta til å skrive en kort drøftende tekst som problematiserer påstanden.

Relatert innhold

Norsk er blant skriftspråka i verden med størst valgfrihet i rettskrivinga. Hvordan ble det sånn? Det starta allerede på 1800-tallet.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 03.11.2020

Læringsressurser

Språkstyring