Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Essay: Forstå sjangeren ved å dekonstruere en elevtekst

Essayet er en utfordrende sjanger som det kan ta litt tid å lære seg, men om du først knekker koden, er det lite som er så gøy og kreativt som å skrive egne essay. Her skal du jobbe med å forstå hva som kjennetegner et godt essay ved å lese og diskutere en tekst skrevet av en vg3-elev.
Skriveblokk og penn. Ordet essay er skrevet med håndskrift. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Diskuter hva dere vet, og hva dere kan tenke dere til

 1. Hva kan dere om sjangeren essay fra før?

 2. Sjangerbetegnelsen essay kommer fra det franske ordet essayer som betyr "å prøve". Hva sier det dere om sjangeren?

 3. Hva er forskjellen på et essay og en artikkel, tror dere?

Del 2. Les et elevessay

 1. Les essayet "1 800 000 000 › 4 600 000".

 2. Skriv ned minst tre sjangertrekk du la merke til som er spesielle for sjangeren.

 3. Skriv alle sjangertrekkene elevene i klassen har lagt merke til på tavla.

 4. Se på illustrasjonen under. Det er ei visuell framstilling av forskjellen på et essay og en artikkel. Forstår dere denne?

Øverst en illustrasjon av artikkelsjangeren: Et strekmenneske går på ei linje fra start til mål. Nederst en illustrasjon av essayet der strekmannen går mange omveier rundt streken får han kommer til mål.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3. Les teori om essaysjangeren

Relatert innhold

 1. Les fagartikkelen "Hva er et essay?". Mens du leser, skal du skrive ned de typiske sjangertrekk essayet har, punktvis.

 2. Vend tilbake til elevteksten. Hvilke av sjangertrekka fra fagartikkelen kan du finne igjen i essayet "1 800 000 000 > 4 600 000"?

Del 4. Nærles modellteksten

Nå skal du gå tettere inn på essayet og finne ut hvordan eleven som har skrevet denne teksten, bruker essayets virkemidler for å skrive utprøvende om et emne.

Sjangerkjennetrekk 1. Et essay er som en spasertur

Essayet er ei vandring i et tema. I motsetning til artikkelen er ikke målet å komme til et klar svar, en konklusjon. Du skal i stedet skrive utprøvende.

Dette kan du få til ved å bruke "omveier" eller "digresjoner". Eleven som har skrevet essayet "1 800 000 000 > 4 600 000", bruker mye av dette.

 1. Lag en kopi av illustrasjonen under. Skriv inn hva som er hovedemnet i teksten ved den svarte rette streken, og skriv deretter inn hvilke digresjoner eleven bruker for å vandre i temaet.

 2. Hvilken funksjon mener dere digresjonene i essayet har?

Sjangerkjennetrekk 2. Essayistens argumenter

En essayist har synspunkter og argumenterer for dem, men målet er ikke nødvendigvis å være etterprøvbar, men heller å bruke kreative innfallsvinkler som får leseren til å tenke.

Finn eksempler på

 • argumenter i teksten

 • kreativ argumentasjon til ettertanke

Sjangerkjennetrekk 3. Språklig lekenhet

I essayet kan du slippe deg løs språklig. Du trenger ikke skrive saklig og objektivt slik du gjør i artikkelsjangeren.

 1. Finn eksempler på subjektivt språk i teksten.

 2. Trekk ut eksempler på det du mener er godt, kreativt språk.

Sjangerkjennetrekk 4. Kunnskap er makt

Selv om essayet skal være lekent og utprøvende, bør du også vise kunnskap om emnet du skriver om. Elevteksten mestrer blandingen av kunnskap og en kreativ skrivestil godt.

Finn eksempler på hvordan eleven bruker kunnskap om

 • bibelhistorie

 • økonomi og globalisering

 • historie

 • dataspill og teknologi

 • språk og språkhistorie


Del 5. Vurder essayet

Målet ved essayet er at leseren skal bli tatt med på ei vandring og få nye perspektiver på et tema. Essayet skal også ha en tydelig rød tråd, til tross for digresjonene.

 1. I hvilken grad synes dere dette essayet oppnår dette?

 2. Hvilke endringer kunne ha gjort teksten enda bedre? Kom med konkrete forslag, eller argumenter for hvorfor teksten ikke bør endres.

Del 6. Oppsummering

Skriv en oppsummering av det du har lært om essaysjangeren. Du skal prøve å skrive oppsummeringa med essayets skrivestil og virkemidler.

Bruk gjerne spørsmål som virkemiddel om det er noe du lurer på eller fortsatt ikke forstår om sjangeren.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.06.2021

Læringsressurser

Å skrive essay