Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk Edda som en litteraturforsker

Hvilket forhold hadde vikingene til døden? Prøv å finne svaret ved å utforske kilder om norrøn mytologi. Målet er å finne ut hva vikingene trudde skjedde etter døden. For å få til det må du gå til de eldste skriftlige kildene vi har om gudene.
Maleri av livet i Valhall. Mannlige krigere, einherjer, sitter ved borda. De blir servert mat og mjød av kvinnelige valkyrjer. Til høyre ser vi Odin med en av ulvene sine. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu
Til læreren

Samarbeid gjerne med historielæreren om dette opplegget. La elevene først lese artikkelen "Ibn Fadlans reisebeskrivelse" på Norgeshistorie.no. Diskuter hvordan vikingenes forhold til døden blir framstilt der, og vurder kilden kritisk.

Deretter kan dere gå gjennom denne NDLA-ressursen. Det vil gi et godt innblikk i hvordan både historikere og filologer bruker kilder, og hvilke skriftlige kilder vi har til vikingtida. I tillegg vil det gi god øving i kritisk tilnærming til en tekst.

Del 1: Hva vet dere fra før?

Diskuter i grupper og finn ut hva dere vet fra før om følgende:

  • Hva trudde vikingene skjedde etter døden?

  • Hvilke guder i norrøn mytologi knytter vi til myter om etterlivet?

  • Hadde vikingene noen forestillinger om verdens ende?

Del 2: Utforsk eddadiktningen

Omslaget til ei gammel bok. Her er det en rekke illustrasjoner av dyr (hester, griser og kyr), mennesker og ei kirke. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De viktigste kildene våre til den norrøne mytologien er Den yngre Edda (også kalt Snorre-Edda), skrevet av Snorre Sturlason på 1220-tallet. En annen viktig kilde er Den eldre Edda, ei bok med ukjent forfatter. Også den ble antakeligvis skrevet på 1200-tallet.

Men vikingtida varte fra ca. 800 til 1050. Disse kildene er altså basert på muntlige overleveringer helt fra 700-tallet. Først på 1200-tallet, altså i middelalderen, ble fortellingene om de norrøne gudene skrevet ned.

Utforskende arbeid

Nå skal dere lese utdrag fra disse to bøkene for å finne ut hvilket forhold vikingene hadde til døden. Litteraturforskere må naturligvis lese kildene på originalspråket, men vi har modernisert det for å gjøre jobben enklere for dere.

Gå fram slik:

I presentasjonen nedenfor finner du en strofe fra kildene på hver side. Les strofen øverst og bruke internett til å finne svar på spørsmålene under strofen. Dere kan gjerne jobbe to og to.

NB! Vis kildekritikk ved å finne minst to kilder til ordet dere søker opp. Dette gjelder særlig om dere bruker Wikipedia som hovedkilde. Skriv ned hvilke to kilder dere har brukt til hver oppgave.

Del 3: Hvilket inntrykk får dere av vikingene?

Skriv fritt i fem–ti minutter:

  1. Sammenlikn vikingenes syn på livet etter døden med andre religioner dere kjenner til. Legger dere merke til noen viktige forskjeller eller likheter?

  2. Hva sier utdragene dere nettopp leste, om hva vikingene så på som riktige måter å leve på? (Legg merke til dagliglivet i Valhall og hvem som kom dit.)

Diskuter deretter svara deres med andre i klassen.

En gammel illustrasjon av Valhall. En rekke krigere rir mot et stort bygg med søyler og utsmykninger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Norrøn mytologi i kunsten

På 1800-tallet ble mange av kunstnerne opptatt av norrøn mytologi. Dere vil finne flotte malerier av blant annet Valhall, einherjer og Odin om dere søker på internett.

Lag en presentasjon der dere kombinerer tekst og bilder. Teksten skal forklare hvilket syn vikingene hadde på døden, mens maleriene skal visualisere det dere skriver.

Del 5: Kilder til norrøn mytologi

  1. Sammenlikn kildene dere har brukt, med et annet par i klassen. Vurder deretter om kildene dere har brukt, er truverdige. Legg merke til at dere kan trykke på "Vis historikk" (oppe til høyre) i Wikipedia-artikler. Her kan dere gå inn og trykke på navnet til dem som har redigert artikkelen. Hva får dere vite om disse? Er de fagpersoner dere kan stole på?

  2. De som forsker på norrøn mytologi, bruker nok ikke Store norske leksikon (SNL) og Wikipedia for å finne ut hva vikingene trudde på. Les om hvordan filologer bruker ulike kilder, i artikkelen "norrøn mytologi" på SNL. Lag deretter en oversikt over hvilke kilder forskere bruker for å få kunnskap om vikingenes tru.

Kilder

Edda-dikt (Ludvig Holm-Olsen, Overs., 1975). J.W. Cappelens Forlag.

Snorres Edda. Uddrag af Edda Snorra Sturlusonar (Jesper Lauridsen, Overs., 2020). Heimskringla Reprint. Henta fra https://heimskringla.no/wiki/Uddrag_af_Snorres_Edda

Relatert innhold

Hvilket forhold hadde vikingene til døden? Utforsk spørsmålet ved å lese Håvamål og sette diktverket i kontekst.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 23.02.2022

Læringsressurser

Memento mori