Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Grip dagen, men husk at du skal dø

Menneskenes livsholdning på 1600-tallet kan karakteriseres med de to latinske uttrykkene Carpe Diem, som betyr ‘Grip dagen’, og Memento mori, som betyr ‘Husk at du skal dø’.

Livet er kort, alt er forgjengelig, så grip dagen og lev mens du kan. Døden venter, og den kommer vi ikke utenom. Disse to uttrykka sier noe om den motsetningsfylte livsholdninga som ofte trer fram i barokk kunst.

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i tre ulike tekster: et maleri fra 1655, utdrag fra et dikt fra 1677 og et intervju fra 2012.

Tekst 1

Eldre kvinne som ber. Malt av den nederlandske kunstneren Nicolaes Maes ca. 1655.

Eldre kvinne som ber. På bordet timeglass og dødningehode. Maleri
Åpne bilde i et nytt vindu

Tekst 2

Utdrag fra «Afften Psalme» (1677) av Dorothe Engelbretsdotter (gjengitt i oversettelse fra 2013):

Våre dager ser sin slutt.
Timeglasset renner ut.
Døden oss i hælen går.
Evigheten forestår.

Tekst 3

Intervju i VG 31. oktober 2012:

Kreftsyke Per Fugelli: – Jeg nærmer meg siste dans

Oppgave 1

Forberedelse til skriveoppgave

  1. Hva har disse tre tekstene til felles?
  2. Per Fugeli mener at «memento mori» er en viktig påminnelse for mennesker i vår tid. Hvordan argumenterer han for denne påstanden?

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i en av disse tekstene, og skriv en personlig tekst med tittelen «Grip dagen».

Teksten skal være på ca. 500 ord.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019

Læringsressurser

Memento mori