Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Guden Tor på guttetur

Ei gammel historie om tordenguden Tor som drag-queen, en moderne roman som lar den samme guden be om Bacardi Breezer og en kronikk som påstår at Loke hadde gått rett inn i homoparaden. Hva sier egentlig disse tre tekstene om kjønnsroller?
Tor med bukkene Tanngnjost og Tanngrisne. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva vet dere om Frøya, Tor og Loke?

Frøya, Tor og Loke er to av de mest kjente figurene fra norrøn mytologi. Hva vet dere om dem fra før?

 1. Sitt i grupper. Skriv ned alt gruppa vet om de tre gudene.
 2. Alle gruppene deler kunnskapen sin i klassen.

Spørsmål dere kan ta utgangspunkt i:

 • Hvilket slektskap er det mellom Tor, Loke og Odin?
 • Hva er Tors mektige våpen?
 • Hva slags guder er Tor og Frøya?
 • Hva er spesielt med guden Loke?
 • Hvordan har figurer som Tor og Loke blitt brukt i populærlitteraturen, f.eks. av Marvel, de siste årene?
 • Hvilke egenskaper forbinder dere med Frøya, Tor og Loke?

Del 2: Trymskvida

Trymskvida er et Eddadikt med jotnekongen Trym, Tor, Odin og Frøya i hovedrollene. Les Trymskvida og studer bildene i presentasjonen under. Målet er først at du skal forstå handlinga i teksten. Om det er vers du ikke forstår, kan du trykke på i-knappen for å få forklart handlinga.

Etter at dere har forstått handlinga, kan dere gå sammen i grupper.

Diskuter i grupper:

 • Hvordan synes dere Tor og Loke framstilles i diktet? Begrunn ved å vise til sitater.
 • I en kronikk skriver språkviter Kristin Fridtun: "Så å seia alt i dette diktet har med kjønn å gjera". Hva kan hun mene med det?

Del 3: Loke i Pride-paraden

Les kommentaren "Loke hadde glidd rett inn i Pride-paraden" av Kristin Fridtun. Underveis i lesinga skal du prøve å finne ut av

 1. hva Fridtun mente med sitatet "Så å seia alt i dette diktet har med kjønn å gjera"
 2. hvorfor Fridtun mener at "Loke hadde glidd rett inn i Pride-paraden"

I grupper:

 1. Er dere enige i måten Fridtun leser Trymskvida på?
 2. Skriv en kort tekst i fellesskap der dere reflekterer over hvordan Trymskvida leker med kjønnsrollene. En er sekretær og de andre kommer med innspill.

Relatert innhold

Del 4: Sammenlign med dagens kjønnsroller

Diskuter disse to påstandene i klassen:

 1. Trymskvida viser at kjønnsrollene har forandra seg lite på 1000 år.
 2. I dag er menn og kvinner frie til å oppføre seg og kle seg som de vil uten å få negative reaksjoner.

Del 5: Tor i tidsmaskin

Nå skal du lese en litt spesiell tekst. Det er et utdrag fra romanen Gudenes fall av Cornelius Jakhelln. Romanen handler om de norrøne gudene. I boka er de blitt fordrevet til Underheimen etter at Norge blei kristna i år 1000. Her sitter de misfornøyde med sin egen tilværelse og ønsker seg tilbake til tida da de ble tilbedt som guder.

Også språket er svært spesielt. Det vil du nok merke etter å ha lest ei stund. Det er i stor grad ortofont, noe som betyr at det er skrevet mest mulig likt talespråket vårt. Les derfor teksten gjerne høyt i klassen. Prøv å forstå den sammen. Del for eksempel ut roller, slik at noen leser de ulike replikkene i teksten.

Relatert innhold

Diskuter i grupper etter at dere har lest:

 1. Hvordan opplevde dere språket i romanen? Var det vanskelig å forstå? Hvorfor (ikke)?
 2. Hvorfor tror dere forfatteren har valgt å skrive ortofont?
 3. Hvordan synes dere guden Tor blir framstilt i teksten?
 4. Sammenlign framstillinga av Tor i Gudenes fall med framstillinga i "Trymskvida". Pek på både likheter og forskjeller. Dere kan for eksempel legge merke til
  • om han framstilles som en machohelt og peke på passasjer i teksten for å begrunne
  • om han framstilles humoristisk, og i så fall – hvordan

Del 6: Tekst i kontekst

 1. Romanen Gudenes fall er blitt omtalt som en samfunnskritisk roman. Hvilke sider av samfunnet vårt mener dere blir kritisert i de to første kapitlene? Trekk ut minst tre sitater som dere mener er samfunnskritiske.
 2. Er dere enige i samfunnskritikken som kommer til syne i teksten?
 3. Er dere enige i Jakhellns framstilling av kjønnsrollene i de to kapitlene?

Relatert innhold

Hvilke idealer fantes for den norrøne kvinnen? Hvordan ble hun en respektert kvinne med ære? Historier fra ættesagaene forteller mye om dette.

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.08.2019

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster