Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Seksuell dobbeltmoral før og nå

Vi liker å si at kvinner og menn i dag er likestilte. Men når det gjelder seksualitet, har kanskje denne likestillinga litt å gå på? I denne oppgava skal du utforske seksuell dobbeltmoral i dokumentarserien F-ordet og romanene Forrådt av Amalie Skram og Fra Christiania-Bohêmen av Hans Jæger.
Ei kvinne i undertøyet sitter oppå en mann som løsner brystholderen hennes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Er vi seksuelt dobbeltmoralske?

Gruppediskusjon

Sitt i grupper på fire. Del gruppene opp slik at det er rene jente- og guttegrupper. Diskuter disse spørsmålene:

 1. Hvor mange må ei jente ha ligget eller klint med for å få rykte på seg for å være "løs"?

 2. Hvor mange må en gutt ha ligget eller klint med for å få rykte på seg for å være løs?

 3. Er det status for ei jente å ha ligget med mange gutter?

 4. Er det status for en gutt å ha ligget med mange jenter?

 5. Hvis en video av en gutt og ei jente som har sex, blir spredt på internett – hvem vil skamme seg mest? Gutten eller jenta? Hvorfor?

 6. Er vi seksuelt dobbeltmoralske i Norge i dag?

Plenumsdiskusjon:

 1. Diskuter spørsmålene over i plenum.

 2. Etter diskusjonen: Opplevde dere at guttene og jentene svarte ulikt på spørsmålene?

Del 2: F-ordet om ordet "hore"

Se episoden "Hore" fra dokumentarserien F-ordet. Diskuter deretter i plenum:

 1. Kjenner guttene og jentene seg igjen i synspunktene som kommer fram i episoden?

 2. Syns dere episoden viser at jenter og gutter er seksuelt likestilte? Begrunn svaret.

Del 3: Forrådt av Amalie Skram

Et portrettbilde av Amalie Skram. Foto.

Samfunnet på 1800-tallet var prega av en dobbeltmoral: Det var forventa at kvinner som gifta seg, var "rene". Det vil si at de ikke hadde hatt sex før ekteskapet. Samtidig var det ikke uvanlig at menn gikk til prostituerte, og menns seksuelle erfaringer før ekteskapet var et ikke-tema.

Amalie Skram hadde selv opplevd denne dobbeltmoralen på kroppen. Som 18-åring gifta hun seg med den ni år eldre skipsføreren Bernt Müller.

Nå skal dere lese et utdrag fra Amalie Skrams roman Forrådt, som handler om 17-åringen Ory som nettopp har gifta seg med den eldre skipskapteinen Riber. Utdraget er fra den første tida i ekteskapet, og uskyldige Ory er i ferd med å innse at menn og kvinner møter helt ulike seksuelle forventninger.

Relatert innhold

Et utdrag fra Amalie Skrams roman Forrådt om Ory som bryter sammen når hun får vite hvor ulike erfaringer menn og kvinner har ved inngåelse av et ekteskap.

Les utdraget. Svar deretter på disse spørsmålene:

 1. Hvorfor reagerer Ory så sterkt på opplysningene om Riber og andre menns seksuelle erfaringer før ekteskapet?

 2. Hvordan viser utdraget at den seksuelle dobbeltmoralen var et samfunnsproblem på 1800-tallet?

 3. Kan dere se noen likheter mellom de ulike kravene som ble stilt til kvinner og menn på slutten av 1800-tallet og dagens seksualmoral? I så fall – hvilke?

Del 4: Fra Kristiania-bohêmen av Hans Jæger

Mann med briller sitter lent mot et bord med ei flaske brennevin. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hans Jæger (1854–1910) var en del av kretsen som ble kalt Kristiania-bohemen. Han sammenlikna det borgerlige ekteskapet med prostitusjon. I begge tilfeller er det snakk om at menn kjøper seg til sex av kvinner de forsørger økonomisk, hevda han.

Jæger og andre i bohemkretsen argumenterte derfor for ei oppheving av det borgerlige, monogame ekteskapet. De ønska "fri kjærlighet", altså seksualitet også utenfor ekteskapets rammer.

Les utdraget fra Fra Kristiania-bohêmen

Relatert innhold

 1. Hvordan argumenterer jeg-personen for at ekteskapet hindrer individets frihet?

 2. Hvordan argumenterer han for at fri kjærlighet er det ideelle kjærlighetsforholdet?

 3. Hva menes med ”I dette tilfælde snydes jeg altså under de nåværende sociale forhold for 19/20 af mit livs indhold”.

 4. Diskuter med en medelev eller i plenum: Er dere enige i Hans Jægers tanker om den frie kjærligheten?

Del 5: Er vi der nå?

Skriv en essayistisk tekst om kjønn, moral, frihet og seksualitet før og nå. I teksten skal du reflektere over disse spørsmålene:

 1. Er Hans Jægers tanker om ekteskap, seksuelle normer og frihet fortsatt aktuelle?

 2. Er Amalie Skrams roman Forrådt fortsatt aktuell?

 3. Viser de to utdragene fra 1800-tallstekstene at verden har forandra seg?

 4. Er det noe du ville ha forandra ved dagens moral når det gjelder kjønn og seksualitet?

Relatert innhold

Hva er naturalismen? Og hva skiller naturalismen fra realismen?

Hvorfor skrev Ibsen Et dukkehjem? I denne oppgava skal du både utforske tekst, kontekst og ei aktualisering av Ibsens mest kjente stykke.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland, Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster