Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kjønn, makt og fantastisk litteratur

I romanen Egalias døtre snus forholdet mellom kjønna på hodet. Hvordan kan fantastisk litteratur som dette si oss noe om vårt eget samfunn?
Mange mennesker danner til sammen siluetten av en mann med kraftige muskler. Digital illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du setter i gang med oppgavene:

 1. Hva betyr begrepene "utopi" og "dystopi"? Søk opp i Store norske leksikon og noter ned en definisjon for hvert begrep.
 2. Skum gjennom artikkelen om fantastisk litteratur og skriv ned en beskrivelse av hva fantastisk litteratur er.
 3. Hva er science fiction? Finn begrepet i artikkelen om fantastisk litteratur og se hvordan de to begrepene står i forhold til hverandre. Les også artikkelen om science fiction i Store norske leksikon. Skriv ned en definisjon på science fiction ut fra disse to kildene.

Relatert innhold

Fagartikkel om fantastisk litteratur; tekst som gjør rede for undersjangrer og sjangerhistorikk.

Oppgave 1. Kraften

 1. Les intervjuet med forfatteren Naomi Alderman, der hun forteller om romanen The Power. Den har blitt oversatt til norsk og fått navnet Kraften: NRK: Blir verden bedre om kvinnene overtar?
 2. Hva er handlinga i romanen, slik den blir beskrevet i dette intervjuet?
 3. Hvordan tolker du det når Alderman sier at boka bare er dystopisk hvis du er mann?
 4. Hva sier hun om vold og betydninga vold har for hvordan verden fungerer?
 5. Kraften tilhører sjangeren science fiction, som er det vi kaller fantastisk litteratur. Les sitatet fra Tor Åge Bringsværd nederst i fagartikkelen om fantastisk litteratur. Hva sier han om hva den fantastiske litteraturen kan gi oss?
 6. I intervjuet beskriver Alderman hva hun ønsker at leserne skal oppleve og oppdage ved å lese boka. Hva er dette, og kan du se det i sammenheng med det Bringsværd sier?
 7. Diskuter det Naomi Alderman sier i sitatet nedenfor:

Et gammelt feministisk argument for at kvinner bør styre verden, er at den ville blitt fredeligere.

Oppgave 2. Egalias Døtre

 1. Les fra side 180 til side 184 i romanen Egalias Døtre av Gerd Brantenberg på Nasjonalbibliotekets sider.
 2. Hvordan er arbeidsfordelinga mellom kjønna når det gjelder barn i dette samfunnet? Hvordan begrunnes dette?
 3. Hvordan er dette i vårt samfunn, og hva er begrunnelsene vi har for dette?
 4. Hvordan blir det forklart at kvinner fikk eiendomsretten til både jorda og mennene?
 5. Forfatteren bruker språket til å vise disse forskjellene i status og makt mellom kjønna, ved å bruke ord som "rådsfruer" der vi bruker "rådmenn" , "kvinneske" for "menneske" og "herken" istedenfor "frøken". Gå sammen i par og kom på så mange ord som mulig som ikke er kjønnsnøytrale i vårt samfunn.
 6. I dette sitatet ser vi hvordan mennene i Egalia tenker om kjønnsforskjellene. Sammenlign dette med hvordan vi forklarer kjønnsforskjellene i vårt samfunn, når det gjelder barn og arbeid.
  De unge mennene sukket. De hadde lyttet og tenkt og spurt seg selv hvorfor og hvorfor. De hadde liksom på følelsen at det ikke behøvde å ha gått slik, selv om det føltes nesten uunngåelig. De var for evig håpløst innkapslet i sin egen biologi.
 7. Oppsummer hva det står om historieskrivinga og kjønn i Egalia: Hvem handler historia om, og hvem skriver den? Diskuter: Hvordan er dette i vårt samfunn?
 8. I utdraget leser vi om praksisen med å drepe guttebarn, og å snøre føttene til menn på en måte som begrenser bevegelsefriheten deres. Finner dere eksempler på dette i vår verden?
 9. Diskuter: Hva slags paralleller ser dere mellom dette plottet og situasjonen mellom kjønna i vårt samfunn?
 10. Diskuter: Hva tror dere forfatteren ønsker å oppnå med å skrive om dette samfunnet?

Oppgave 3. Skap selv

Velg en av disse:

 1. Skriv ei novelle fra den oppdikta verdenen til Kraften eller Egalias døtre. Skap et handlingsforløp som setter på spissen hva som kan skje hvis kvinner som gruppe får mest makt i samfunnet.
 2. I grupper: Lag en kortfilm fra den oppdikta verdenen til Kraften eller Egalias døtre. Skap et handlingsforløp som setter på spissen hva som kan skje hvis kvinner som gruppe får mest makt i samfunnet.

Relatert innhold

Filmkjøkkenet består av fire korte episoder. Du får en enkel innføring i hva du trenger å vite for å lage film og i filmmediets virkemidler.CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 24.01.2020

Læringsressurser

Likestilling, kropp og seksualitet