Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Essayoppgaver om tekst i kontekst

I denne ressursen finner du fire oppgaveforslag med vedlegg. De fire essayoppgavene dekker temaene "Opprøret mot autoritetene", "Likestilling og seksualitet", "Mennesket og byen" og "Utenforskap".
En gutt med store hodetelefoner og ryggsekk sitter og taster på en laptop. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Under hver oppgave finner du relaterte ressurser – disse kan være fine å bruke som forarbeid til skriveoppgavene.

Oppgave 1: Opprøret mot autoritetene, fins det?

Jens Bjørneboe (1920–1976) var kjent som en samfunnsrefser som var spesielt opptatt av individuell frihet. Mange av tekstene hans kritiserte derfor autoriteter.
Gunnar C. Aakvaag (f. 1972) er en norsk sosiolog som tidligere har kritisert norske ungdommer for å være for lydige og kjedelige.

Ta utgangspunkt i de to vedleggene og skriv et essay der du reflekterer over budskapet i de to tekstene.

Vedlegg:

Relatert innhold

Kan dagens generasjon egentlig forstå Jens Bjørneboes tekst "Om formyndermennesket"? Eller har dere ikke noen å gjøre opprør mot lenger?

Oppgave 2: Har mannen utspilt si rolle?

Skriv et essay der du utforsker synet på kjønn og likestilling i de to vedleggene nedenfor.

Vedlegg:

Relatert innhold

Oppgave 3: Mennesket og byen

De tre vedleggene nedenfor handler om mennesket i byen. Skriv et essay der du utforsker hvordan byen, og livet i byen, blir framstilt i de tre vedleggene.

Vedlegg:

Relatert innhold

Oppgave 4: Å være annerledes

Skriv et essay der du reflekterer over hvordan de tre vedleggene nedenfor framstiller det å velge annerledes enn majoriteten.

Vedlegg:

Animasjon av Christopher Nielsen: Rulletrappen

Dikt av Paal Brekke, nb.no: Som i en kinosal

Roman (utdrag) av Erlend Loe: Doppler

Relatert innhold

Hvordan kan Erlend Loes Doppler leses som en samfunnskritisk roman? Og kjenner du deg igjen i flinkis-syndromet Doppler gjør opprør mot?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 26.04.2022

Læringsressurser

Likestilling, kropp og seksualitet