Hopp til innhold

Litterære tekster

Utdrag fra "Kristendommen, den tiende landeplage"

I 1933 holdt Arnulf Øverland et foredrag i Studentersamfundet. Her kan du lese et kort utdrag fra den lange talen. Utdraget handler om hva barna lærer på skolen.

Arnulf Øverland på talerstolen. Foto.

Endelig lærer de om David og Urias og Batseba.
Men ikke et ord om Darwin.
Den fornuftstridige, den umoralske og uredelige «kristendomskunnskap», som påtvinges barnene i en alder da de er meget suggestible og intellektuelt vergeløse, den bærer frukt.

Forbudet mot å tenke bærer frukt.

Når barnene ikke får lov til å spørre om det, som interesserer dem, som de synes er underlig eller urimelig, – når deres spørsmål blir besvaret undvigende, tvetydig eller løgnaktig, – når deres åndelige arbeidskraft blir utnyttet til oplæring i et kunnskapsstoff, som de ikke har lov til å kritisere eller bearbeide på noen måte – så virker dette direkte og effektivt fordummende.
Barnene blir «fattige i ånden», de blir feige, søvnige, lydige – de blir kristne!
Dette bør gi anledning til eftertanke.

Kilde

Øverland, A. (1933). Tre foredrag til offentlig forargelse. Fram. http://virksommeord.no/tale/387/

Sist faglig oppdatert 06.05.2022
Skrevet av Arnulf Øverland

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell