Hopp til innhold

Oppgave

Arv og miljø og Gjengangere – når fasaden faller

Vigdis Hjorths roman Arv og miljø skapte debatt. Hun ble beskyldt for å anklage sin avdøde far for seksuelle overgrep uten at han kunne forsvare seg. Boka har mye felles med Henriks Ibsens drama Gjengangere. For hva skjer når ei mor later som om familielivet er perfekt, og fasaden faller?

LK20
Portrettfoto av Vigdis Hjorth. Foto.

Forfatteren Vigdis Hjorth fikk mye oppmerksomhet for romanen Arv og miljø.

Del 1: Les Arv og miljø

Til læreren

Utdraget fra Arv og miljø egner seg godt å sette opp som et lesespill. Da vil forholdet mellom scenen som utspiller seg hos advokaten og tankereferatene til Bergljot komme ekstra tydelig fram.

La gjerne elevene lese teksten inni seg en gang før de framfører lesespillet.

Les utdraget fra Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Dere kan

 1. lese utdraget stille inni dere eller høyt i klassen, eller

 2. sette utdraget opp som et lesespill foran klassen. Slik går dere fram:

A. Fordel roller

Lesespillet har sju roller. Fordel rollene: Bergljot, Forteller, Bergljot (leser bare Bergljots replikker), Mor, Astrid, Bård, Åsa. Den syvende er Revisoren. Han har ingen replikker, men kroppsspråket hans omtales.

B. Plasser dere i rommet

Før dere framfører scenen, bør dere plassere dere slik i rommet:

 • Revisoren sitter bak en pult/kateteret med ansiktet mot klassen.

 • Bergljot og Bård sitter på den ene sida av klasserommet ved siden av hverandre. Astrid, Åsa og moren sitter sammen på den andre sida. Pass på at ansiktene deres kan ses av både klassen og "Revisoren".

 • Fortelleren står bak Bergljot.

C. Les lesespillet høyt i klassen

Les lesespillet. Det gjør ikke noe om dere klusser litt med rollene innimellom. Det kan av og til være vanskelig å skille mellom replikkene og fortelleren, men prøv så godt dere kan å framføre lesespillet med innlevelse.

Del 2: Diskuter teksten

Skriv først aleine:

 1. Hva var det viktigste i teksten for deg?

 2. Hvilke følelser vakte teksten da du leste/hørte den?

 3. Formuler inntrykket du fikk av

  • Bergljot

  • Astrid

  • Moren

  • Bård

Diskuter deretter i par eller grupper:

Sammenlikn svara deres over. Hadde dere lagt vekt på, og følt, det samme?

Del 3: Skam, ære, fasade og familie

Jobb i grupper. Les gjennom teksten sammen og diskuter hvilke utdrag dere syns tematiserer

 • skam og ære

 • fasade i familielivet

 • løgn og sannhet

Del 4: Gjengangere og Arv og Miljø

Jeg var blitt teateranmelder i en riksavis og ba om å få anmelde en kritikerrost oppsetning av Gjengangere på Det kongelige Teater i København og fikk lov. Forestillingen var nådeløs mot både avdøde kaptein Alving og den fremdeles levende fru Alving, jeg skrev en feberhet anmeldelse og fakset den hjem med angst for at setningene mine skulle stå i en norsk avis og kunne leses av mange, kanskje familien. (Hjorth, s. 113)

Foran sitter Pastor Manders i presteklær på en benk. Bak ham står fru Helene Alving foran en dørinngang full av planter. Foto.

Pastor Manders og Helene Alving i en scene fra Riksteatrets oppsetning av Gjengangere.

Utdraget over er fra Arv og Miljø. Bergljot forteller at hun har skrevet om Gjengangere og er redd for at familien hennes skal lese det hun har skrevet. Hva kan hun mene med det? Og hvorfor lar Vigdis Hjorth Bergljot anmelde akkurat Gjengangere?

A. Les utdrag fra Gjengangere

Nå skal du lese noen utdrag fra Gjengangere. Etter hvert utdrag skal du skrive ned de likhetene og forskjellene du ser mellom Arv og Miljø og Gjengangere.

B. Sammenlikn med medelever

 1. Sammenlikn det du har skrevet med andre elever.

 2. Diskuter hvordan disse temaene viser seg i både Arv og Miljø og Gjengangere:

 • skam og ære

 • fasade i familielivet

 • løgn og sannhet

Del 5: Skriv ei sammenlikning

Skriv ei kort sammenlikning av Arv og Miljø og Gjengangere. I sammenlikninga skal du skrive om både tekst og kontekst. Bla gjennom presentasjonen under for tips og modelltekster før du skriver.

Sist oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!