Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Helvete er de andre" – Sartre, Srour og Seljestad

Jean-Paul Sartre er opphavet til sitatet "Helvete er de andre". Sitatet blir brukt både i sakprosaboka Skamløs av Sofia Srour og i romanen Blind av Lars Ove Seljestad. Men hva betyr det egentlig? I denne ressursen skal dere diskutere og sammenlikne tekster.

Del 1. Hva kan sitatet bety?

Jean-Paul Sartre var en fransk filosof. I skuespillet For lukkede dører (1944) legger han disse ordene, som er blitt svært berømte, i hovedpersonens munn:

Helvete er de andre.

Jobb aleine

 1. Skriv fritt i fem minutter: Hva kan sitatet bety? Og er du enig med Sartre?

Jobb i grupper

 1. Sammenlikn svara deres.

Sartre forklart

Se den animerte kortfilmen om Jean-Paul Sartre og eksistensialismen. Den kan hjelpe deg til å forstå hva Sartre mente med sitatet.

Leo Ajkic, Nancy Herz, Amina H. Bile og Sofia Srour står smilende på rekke med hver sin blomsterbukett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2. Sofia Srour

Sitatet "Helvete er de andre" blir brukt av Sofia Srour i sakprosaboka Skamløs (2017). Nå skal dere lese teksten "Skamfølelse vs. alder", som dere finner under, og dere får et spesifikt leseoppdrag:

 1. Hva mener Sofia Srour når hun skriver "Helvete er de andre"? Begrunn svaret ditt ved å vise til andre sitater fra utdraget.

 2. Sammenlikn svaret ditt med medelevene dine i klassen.

 3. Hvorfor tror dere den eksistensialistiske filosofen Jean-Paul Sartres sitat ble viktig for Sofia da hun valgte å kaste hijaben?

Relatert innhold

Del 3. Lars Ove Seljestad

Jobb i par

 1. Se intervjuet med Lars Ove Seljestad som en introduksjon til hva romanen Blind handler om.

 2. Les utdraget fra romanen, som dere finner under. Utdraget er en monolog fra hovedpersonens far til sønnen. Les utdraget høyt for hverandre. Målet er å lese med innlevelse, for monologen kan også kalles en slags formanende tordentale.

 3. Monologen passer utmerka til engasjert høytlesning. Kunne noen tenke seg å lese farens monolog høyt for resten av klassen?

Diskuter i grupper

 1. Hva mener dere er farens budskap i monologen?

 2. Diskuter i plenum hvordan sitatet "Helvete er de andre" blir brukt i dette utdraget. Vis til sitater for å begrunne svaret.

 3. Sammenlikn bruken av Sartres sitat i Blind med bruken av sitatet i utdraget fra Skamløs.

 4. Hvem er dere mest enig med: Faren i Blind som sier at Sartres sitat er noe tull, og at helvete slett ikke er de andre, eller Sofia Srour som kjemper mot å bli definert av andre og for ta selvstendige valg?

Relatert innhold

Utdrag fra oppvekstromanen Blind av Lars Ove Seljestad.

Del 4. Sammenlikn Skamløs og Blind

Jobb aleine

Skriv en tekst på ca. 300 ord der du:

 1. sammenlikner hvordan Sofia Srour og Lars Ove Seljestad bruker Sartres sitat i utdraga

 2. kommer med din egen mening om Sartres sitat: Er "helvete de andre"?

Relatert innhold

Hvilken rolle spiller skam- og æresbegrepet i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Skamløs? I denne oppgava skal du både jobbe aleine, diskutere og skrive.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.04.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!