Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

På tur med Lars Monsen, Fridtjof Nansen og Robinson Crusoe

Den ensomme mannen i naturen er et vanlig motiv både i moderne TV-serier og eldre litteratur. Hvordan framstilles mennesket og naturen i disse tekstene? Her skal du både lese, diskutere og skrive en tekst om emnet.
Tegning av Robinson Crusoe som ser et fotavtrykk i sanden. I tillegg er det integrert et portrett av forfatteren. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hvilket forhold har du til naturen?

Er du enig eller uenig i påstandene under? Hvis du er helt enig, får du poengsummen 5. Hvis du er helt uenig, gir du deg selv 1.

 1. Ta stilling til påstandene under og regn ut poengsummen din.

 2. Diskuter påstandene med de andre i klassen.

 • Jeg går ofte ut i naturen, fordi det er der jeg liker meg best.

 • Jeg trives bedre i naturen enn sammen med andre mennesker.

 • Jeg vil heller bo landlig enn i en by.

 • Jeg kunne tenke meg å ta en langtur, med overnatting, aleine i naturen.

Hvis du fikk over 15 poeng, er du definitivt et naturmenneske. Om du fikk under 5 poeng, har du kanskje ikke så sterkt forhold til naturen?

Del 2: Lars Monsen og naturen

Lars Monsen med varme klær. Foto.

Norge elsker Lars Monsen så mye, at han fikk eget program på lørdagskvelden på NRK: På tur med Lars Monsen.

I episoden der Lars Monsen går over Svartisen, filmes naturen i mange ulike tilstander. I tillegg møter han brefører Anette Myrvang som har skrevet en masteroppgave om sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse.

På tur med Lars Monsen, episode 2 om Svartisen,NRK

 1. Se dokumentaren og svar på spørsmålene under:

  • Hvordan framstiller episoden naturen og mennesket i naturen?

  • Hva sier Lars Monsen om det å være helt aleine i naturen?

  • Hvorfor mener brefører Anette Myrvang at det er en sammenheng mellom friluftsliv og psykisk helse?

 2. Diskuter spørsmålene med de andre i klassen.

 3. Hvorfor tror dere dette programmet, og andre serier med Lars Monsen i naturen, har blitt så populære i Norge?

Del 3: Nansen og friluftsliv

Polfareren og folkehelten Fridtjof Nansen var definitivt mye aleine ute i naturen, akkurat som Lars Monsen. I 1921 holdt han et foredrag for skoleungdom på et møte for Den Norske Turistforening.

 1. Les Nansens foredrag.

 2. Skriv ned det du mener er hovedsynet i foredraget. Sammenlikn med de andre i klassen.

 3. Hvilken rolle spiller naturen for ungdoms utvikling, ifølge Nansen?

 4. I deler av teksten bruker Nansen språklige bilder for å nå fram med hovedsynet sitt. Diskuter hva "kasse-metaforen" betyr og vurder om dere syns dette er et godt bilde som fortsatt er aktuelt.

 5. Hva tror dere Nansen mener i teksten under?

  Men, sier noen, det er bra for ungdommen å være sammen, for de avslipes av det. Ja selvsagt har det sin fordel, er nødvendig, kan hende, men en kan nå lett bli for rund også. Jeg vil nå be for kantene, at de ikke blir helt borte – en personlighet er nå en gang ikke rund.

 6. Diskuter hovedsynet i klassen: Er dere enige eller uenige med Nansen? Begrunn svaret deres.

Relatert innhold

Fridtjof Nansens tale om friluftsliv til ungdommen, holdt på Den Norske Turistforeningens møte i 1921.

Del 4: Robinson Crusoe

Se videoen: UR på Youtube: Robinson Crusoe

Robinson Crusoe er hovedpersonen i en roman fra 1719, skrevet av den engelske forfatteren Daniel Defoe. Akkurat som Lars Monsen befinner Robinson Crusoe seg aleine i naturen. Men i motsetning til Monsen har ikke Crusoe ei varm stue å vende hjem til. Han er nemlig stranda på ei øde øy.

Les kapitlet "En eneboer og hans rike" (s. 75–84) i Robinson Crusoe på nb.no.

 1. Hvordan framstilles naturen i kapitlet? Begrunn ved å vise til minst to sitater fra teksten.

 2. Syns du ensomheten i naturen framstilles som positiv eller negativ? Begrunn ved å vise til sitater fra teksten.

 3. Hvordan tolker du det siste avsnittet i kapitlet?

Del 5: Sammenlikn tekstene

Sammenlikn synet på mennesket, natur og samfunn i tekstene i en gruppediskusjon. Forbered deg til diskusjonen ved å utforske følgende momenter:

 • Lag en påstand om hvordan naturen framstilles i tekstene.

 • Begrunn påstanden din ved å vise til sitater fra alle tekstene.

 • Vis hvordan forholdet mellom mennesket og naturen blir framstilt ved å vise til ulike sitater fra tekstene.

 • Hvordan skildres livet i samfunnet – blant andre mennesker – i tekstene? Underbygg funna dine ved å bruke sitater.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.04.2021

Læringsressurser

Naturen og mennesket