Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Postmodernistisk operadystopi

"Postmodernistisk operadystopi" høres veldig vanskelig ut. Målet med denne oppgava er at du skal utforske et maleri og en tegneserie og til slutt sitte igjen med et klart bilde av hva frasen kan bety.
Operahuset i Bjørvika. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Skrik og Opera under vann

Sitt i par. Jobb sammen med spørsmålene under:

A. Edvard Munchs Skrik (1893)

Se først på Edvard Munchs bilde Skrik fra 1893. (Dere kan gjøre bildet større ved å klikke på pilene øverst til høyre i bildet).

 • Beskriv hva som befinner seg i forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen i maleriet.

 • Hvilken stemning synes dere det er i maleriet?

 • Hva er årsaken til at dere synes bildet har denne stemninga?

 • Hva vil dere si er maleriets tema?

B. Rolf Grovens Opera under vann (2009)

Trykk dere videre til bildet Opera under vann av Rolf Groven.

 • Beskriv hva som befinner seg i forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen i bildet.

 • Hvilken stemning synes dere det er i bildet?

 • Hva er årsaken til at dere synes bildet har denne stemninga?

 • Hva vil dere si er bildets tema?

 • Hvilken funksjon har det at Groven har brukt Skrik-motivet i bildet sitt?

C. Intertekstualitet

Les teorien om intertekstualitet under. Diskuter deretter hvordan denne teorien kan overføres på Grovens bilde.

Intertekstualitet handler om å låne uttrykk og innhold fra andre tekster og bruke dem til å utvide innholdets egen (nye) tekst.[...] Slik intertekstualitet kaller vi allusjoner og er svært vanlig. Virkningen kan være svært sterk: gjennom små lån eller henvisninger til andre tekster, kan en utvide innholdet i sin egen tekst og ikke minst dra nytte av de kreftene som finnes i andre tekster. (Aksnes og Gram Økland, 2019)

D. Postmodernistisk dystopi

Bildet til Groven kan kategoriseres som en "postmodernistisk dystopi". Men hva i all verden betyr det?

Jobb i par

 1. En av dere leser artikkelen "Postmodernisme" på NDLA. Den andre leser definisjonen på "dystopi" på Store norske leksikon.

 2. Fortell hverandre hva som kjennetegner postmoderne og dystopisk kunst. Diskuter deretter hvorfor vi kan sette denne merkelappen på Grovens bilde.

Del 2: "Guidet tur"

Skrevet av Flu Hartberg (Copyrighted). Rettighetshaver: No Comprendo Press.

Guidet tur

Les tegneserien "Guidet tur" av Flu Hartberg. Du finner en tekstbeskrivelse av tegneserien ved å velge den relaterte artikkelen nederst på siden. Svar på disse spørsmålene:

Innhold

 1. Hva mener du er temaet/budskapet i tegneserien? Begrunn svaret ditt.

 2. Tegneserien er både humoristisk og samfunnskritisk. Hvordan da?

Form

 1. Se på hvordan Hartberg bruker bildeutsnitt i tegneserien. Kommenter særlig hvilken funksjon bildeutsnittet i den aller siste ruta har.

 2. Vurder samspillet mellom tekst og bilde i tegneserien. Hvordan spiller de to modalitetene sammen for å skape humor og samfunnskritikk?

 3. Hva er tegneseriens høyde-/vendepunkt? Begrunn svaret ditt.

Diskuter i par

Flu Hartberg blir beskrevet på denne måten i en anmeldelse av en av de nyere bøkene hans, Spesialklassen:

Hartberg er en av Norges beste og mest hardtarbeidende tegneserieskapere. Det han (heldigvis) mangler av respekt for autoriteter, tar han så til de grader igjen i form av medmenneskelighet. Hartbergs serier sparker alltid oppover, og hans drøyeste karikaturer har alltid en god porsjon ubehagelig sannhet i seg. (Lønningen, 2020)

Diskuter om denne karakteristikken av Hartbergs kunst også gjelder for "Guidet tur". Begrunn svaret.

Del 3: Sammenlikn dystopiene

To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 2. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gå sammen i par. Lag et foredrag der dere sammenlikner Rolf Grovens Opera under vann og Flu Hartbergs "Guidet tur". Målet med foredraget er å

 1. vise at dere kan kople sammen virkemidler og tema i de to tekstene

 2. anvende fagbegreper på en relevant måte

Tips til foredraget:

 • Det visuelle, altså bildene og tegneserien, bør være i fokus (på presentasjonsverktøyet dere bruker) i presentasjonen.

 • Forklar med egne ord, pek på bilder/tekst og klipp gjerne ut utsnitt og/eller zoom inn for å vise evne til å nærlese.

 • Prøv å hele tiden kople sammen virkemidler og budskap i de to tekstene. Altså: Hvordan kommer samfunnskritikken til syne?

Disse fagbegrepene bør være med:

 • samfunnskritikk

 • satire

 • humor

 • intertekstualitet

 • dystopi

 • allusjon/alludere

 • ekspresjonisme

 • postmodernisme

 • sammensatt tekst

 • modalitet

 • bildeutsnitt

 • totalbilde

Kilder

Lønningen, P. (2020, 18. mars). Klassekamp og rumpehumor. Empirix. Henta fra https://www.empirix.no/spesialklassen-anmeldelse/

Aksnes, M. & Gram Økland, T. (2019). Intertekstualitet. NDLA. Henta fra https://ndla.no/article/12121

Relatert innhold

Tegneserie fra Oslo i år 2110 laget av Flu Hartberg. Med tekstbeskrivelse.

I 1970–1980-årene oppstod postmodernismen som en reaksjon på modernismen. Nå skulle en bort fra det enkle og eksperimentere med nye uttrykk.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Naturen og mennesket