Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Aker – Made by Norway og Nordmannen

Hvordan framstiller en reklamefilm for Aker og et dikt av Ivar Aasen nordmannen og den norske naturen?

Del 1. Nordmannen i en norsk reklamefilm

Se filmen uten lyd. Diskuter i plenum:

 1. Hvilken stemning synes du det er i reklamefilmen? Hva er med på å skape denne stemninga?

 2. Hvordan synes du menneskene i filmen skildres? Begrunn ved å vise til eksempler.

 3. Nå skal dere se filmen en gang til, men med lyd. Hva slags lyd, tekst og/eller musikk tror dere akkompagnerer bildene? Hvorfor det?

Se filmen en gang til, men nå med lyd. Diskuter i grupper:

 1. Var musikken og teksten slik dere forventa?

 2. Hvordan synes dere tekst, bilde og lyd fungerer sammen?

 3. Diktet som blir lest, er Ivar Aasens "Nordmannen". Du finner hele diktet under. Hvorfor tror dere de som har laga reklamen, valgte akkurat dette diktet?

Nordmannen

Millom Bakkar og Berg ut med Havet
heve Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv heve Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

Han saag ut paa dei steinutte Strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og byggja oss Grender,
og so eiga me Rudningen trygt."

Han saag ut paa det baarutte Havet;
der var ruskutt aa leggja ut paa;
men der leikade Fisk ned i Kavet,
og den Leiken den vilde han sjaa.

Fram paa Vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare Land!
Men naar Vaarsol i Bakkarne blenkte,
fekk han Hug til si heimlege Strand.

Og naar Liderna grønka som Hagar,
naar det laver av Blomar paa Straa,
og naar Næter er ljosa som Dagar,
kann han ingenstad vænare sjaa.

Del 2. I dypet på "Nordmannen" av Ivar Aasen

Innhold

 1. Hvordan synes du den norske naturen framstilles i diktet?

 2. Hvordan blir nordmannen og forholdet hans til naturen beskrevet?

 3. Vil du si at dette er et typisk nasjonalromantisk dikt som framstiller Norge på et idyllisk vis? Begrunn svaret ditt.

 4. Hva mener du er temaet i diktet?

Form

 1. Hvordan vil du si at ordvalget i diktet bidrar til at du tolker teksten slik du gjør?

 2. Kommenter kort hvordan diktet er bygd opp ved å bruke ordene

 • rimsystem

 • enderim

 • bokstavrim

 • rytme

 • bunden form

Del 3. I dypet på Aker-reklamen

Jobb i par:

 1. Sammenlikn framstillinga av nordmannen i diktet og i filmen.

 2. Sammenlikn framstillinga av nordmannens forhold til naturen i diktet og filmen.

 3. Analyser reklamefilmen ved å bruke retoriske begreper. Legg vekt på spørsmål som:

  • Hvilke følelser prøver filmen å vekke?

  • Hvorfor tror du reklameselskapet har valgt akkurat denne musikken og dette diktet?

  • Vil dere si at filmen i hovedsak appellerer til patos, etos eller logos? Begrunn svaret deres ved å vise til eksempler.

Del 4. Diskuter: Blir du stolt eller flau?

Hvilken av påstandene under er dere i klassen mest enige i? Diskuter i plenum:

 1. Jeg blir stolt, rørt og patriotisk når jeg ser denne reklamefilmen som viser hvor hardtarbeidende nordmenn er.

 2. Denne reklamefilmen er patetisk og bruker patosappell for å overbevise nordmenn om at de er bedre enn de er.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.06.2021

Læringsressurser

Naturen og mennesket