Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mennesket – et monster?

Hvordan framstiller en kortfilm fra Greenpeace og et dikt av Johan Sebastian Welhaven forholdet mellom mennesket og dyr?

Del 1: Hvordan behandler vi dyra våre?

Diskuter disse påstandene i klassen:

 • Mennesker er mer verdifulle enn dyr.
 • Vi mennesker behandler dyr på en forferdelig måte.

Del 2: Hva mener en historiker?

Se den korte reklamen for tegneserieutgaven av Sapiens, skrevet av den verdenskjente historikeren og forfatteren Yuval Noah Harari, under. Hvordan syns dere han framstiller mennesket?

'Sapiens: A Graphic History' - Official Trailer (YouTube)

Del 3: Greenpeace om menneskets oppførsel

Se kortfilmen "Et monster på mitt kjøkken" av Greenpeace. Diskuter disse spørsmålene i grupper:

 1. Hva er budskapet i filmen?
 2. Hvilke virkemidler bruker filmen for å formidle budskapet sitt?
 3. Hvordan bruker Greenpeace ordet "monster" for å vise hvordan dyr blir behandla av oss mennesker?
 4. Syns dere Greenpeace når fram med budskapet sitt på en effektiv måte? Begrunn svaret deres.

Del 4: Et dikt av Welhaven

I 1836 skrev Johan Sebastian Welhaven diktet "Søfuglen". Hva er det han vil formidle med denne teksten? I denne oppgava skal dere jobbe i grupper. Dere jobber etappevis der første oppgave går ut på at alle i gruppa skal forstå motivet i diktet, deretter skal dere gå inn i tematikken.

 1. Første delmål er at alle skal forstå motivet i diktet, altså hva som skjer. Les diktet mange ganger, diskuter vanskelige ord og innholdet, slik at dere er sikre på at alle i gruppa har forstått innholdet.
 2. Hva mener dere er temaet i teksten? Altså – hva vil Welhaven formidle med diktet sitt?
 3. Hvordan synes dere "søfuglen" beskrives i diktet? Og hvordan bidrar ordvalget i dikta til denne skildringa av fuglen? Pek på eksempler.
 4. Hvordan blir mennesket, her representert gjennom "En Jæger", framstilt?

Søfuglen

En Vildand svømmer stille
Ved Øens høie Kyst;
De klare Bølger spille
Omkring dens rene Bryst.

En Jæger gaar og bøier
Sig i den steile Ur,
Og skyder saa for
Det smukke .

Og Fuglen kan ei drage
Til Redens lune ,
Og Fuglen vil ei klage
Sin Smerte og sin Nød.

Og derfor taus den dukker
Dybt i den mørke Fjord,
Og Bølgen kold sig lukker,
Og sletter ud dens Spor.

I Søens dybe Grunde
Gror Tangen bred og frisk;
Derunder vil den blunde, -
Der bor den stumme Fisk.

(J.S. Welhaven, 1836)

Del 5: Tekst i kontekst

Er synet på menneskets forhold til naturen i tekstene typisk for sin tid? Finn ut hvordan de romantiske dikterne og dagens tekster tar for seg temaet mennesket og naturen ved å lese den vedlagte artikkelen.

Relatert innhold

Hvordan blir naturen framstilt i litteraturen? En artikkel som sammenligner framstillinga av menneske og natur i eldre og moderne tekster.

Del 6: Sammenlign dikt og kortfilm

Hvordan blir egentlig forholdet mellom mennesket og dyra framstilt i kortfilmen "Et monster på mitt kjøkken" og diktet "Søfuglen"? Nå skal dere sammenligne tekstene ved å peke på både likheter og forskjeller.

Jobb i grupper:

 1. Lag en oversikt selv, eller skriv inn i ressursen under.
 2. Bytt oversikt med ei annen gruppe i klassen og sammenlign svara deres.

Alternativt:

Lag en oversikt som ligner den under. Send den rundt i klassen, slik at alle får skrevet inn ett moment. Gå gjennom oversikten i plenum til slutt.

Relatert innhold

Les tekster med forskjellige syn på menneskets plass i naturen og reflekter over hva slags konsekvenser de forskjellige ståstedene kan ha.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket