Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Menneske og natur i et samisk eventyr og en moderne sakprosatekst

Det sørsamiske eventyret "Den gylne tida og hvordan den tok slutt" kan leses som et varsel om menneskenes påvirkning på naturen. I denne oppgava skal du sammenlikne eventyret med et utdrag fra sakprosaboka Arten som forandret alt.
Mann ligger på en trestamme. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Et samisk eventyr om mennesket og naturen

Les eventyret " Den gylne tida og hvordan den tok slutt " og diskuter i grupper:

 1. Hvordan beskrives naturen i eventyret?

 2. Hvordan beskrives forholdet mellom mennesket og naturen?

 3. Hvilke egenskaper ved menneskene trekkes fram som negative for naturen?

 4. Er dette eventyret aktuelt i dag?

Del 2: Les moderne sakprosa om mennesket og naturen

Les innledninga til sakprosaboka Arten som forandret alt av museumsdirektør Reidar Andersen og professor Hans Stenøien.

Relatert innhold

Innledninga til boka Arten som forandret alt (2018) av Stenøien og Andersen.

Mens dere leser, skal dere legge merke til nøkkelorda under. Etter lesinga får dere ei oppgave som tar utgangspunkt i disse stikkorda:

 • Adam og Eva

 • villmark

 • opplysningstida

 • Francis Bacon og det moderne prosjektet

 • Rene Descartes og maskinen
 • kapitalisme – 90 selskaper
 • hulebjørn og sabeltanntiger
 • kortsiktig gevinst
 • den menneskelige natur

Del 3: Forstod dere teksten?

Dere har nettopp lest en kompleks sakprosatekst. For å forstå og huske den bedre hjelper det å diskutere de viktigste elementene med andre. Sett dere i grupper og diskuter spørsmålene under:

 1. Hvorfor tror dere forfatterne velger å bruke de første sidene i boka på historien om Adam og Eva?

 2. Hvordan beskriver forfatterne forholdet mellom det moderne mennesket og villmarka?

 3. "Med opplysningstiden endret folks forhold til naturen seg", skriver forfatterne. Hva mener de med det?

 4. Husker dere: Hva mente filosofen Francis Bacon var menneskets moderne prosjekt?
 5. Hva tror dere Rene Descartes mente med at både dyr og naturen var maskiner?
 6. En moderne forklaring på miljøkrisa er at kapitalismen og storselskapene har skylda. Er artikkelforfatterne enige i dette? Begrunn svaret deres.
 7. Hvorfor går forfatteren tilbake til utryddelsen av hulebjørner og sabeltanntigre for å forklare miljøkrisa?
 8. Er dere enige i at den menneskelige natur og kortsiktig gevinst kan være med på å forklare dagens miljøkrise?

Del 4: Lag et tankekart

Lag et tankekart der dere sammenlikner innholdet i det samiske eventyret "Den gylne tida og hvordan den tok slutt" med sakprosaboka Arten som forandret alt. Dere bør komme inn på disse spørsmålene:

 • Hva er budskapet i de to tekstene?

 • Hvordan framstilles mennesket i tekstene?

 • Hvordan framstilles menneskets behandling av naturen?

Del 5: Fra sakprosa til skjønnlitteratur

Skriv innledninga fra Arten som forandret alt om til et eventyr. Eventyret skal ha det samme budskapet som sakprosaboka, men dere må bruke eventyrets språk og virkemidler.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.05.2021

Læringsressurser

Naturen og mennesket