Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tre advarsler mot å tukle med naturen

Hvordan advarer en gresk myte, en skrekkhistorie fra 1800-tallet og en moderne roman, mennesket mot å tukle med naturen?

Del 1: Ei innføring i kunstig intelligens

A. Newton om kunstig intelligens

Se programmet om kunstig intelligens fra Newton. Noter ned svar på disse tre spørsmålene mens du ser:

 • Hvilke fordeler har kunstig intelligens?
 • Hvilke ulemper har kunstig intelligens?
 • Hvorfor frykter enkelte utviklinga av kunstig intelligens?

Del 2: En advarsel fra den greske mytologien: Prometeus

Første litterære advarsel til mennesket om å ikke tukle med naturen kommer i form av en myte fra den greske mytologien. Det er myten om Prometeus, og hvordan han bidro til å gi mennesket ild.

Du skal bruke internett som kilde:

A. Finn ut

 • hva den greske myten om Prometeus forteller om hvordan menneskene fikk ilden
 • hvilke konsekvenser Prometeus' handlinger fikk for menneskene
 • hva som kan være moralen i myten

B. Gjenfortell myten

Lag ei kort gjenfortelling av myten om Prometeus. Bruk de tre bildene under i gjenfortellinga.

Del 3: En advarsel fra 1800-tallet: Frankenstein

A. Bakgrunn

Mary Shelley's Frankenstein er blitt legendarisk. I teksten "Kunstig intelligens er et Franken­steins monster for vår tid" på NRK reflekterer Siss Vik over aktualiteten til romanen fra 1818.

Svar på disse spørsmålene etter at du har lest teksten:

 • Hva mener du er budskapet i teksten til Siss Vik?
 • Hvilke likheter mellom moderne teknologi og temaet i romanen Frankenstein peker Vik på?

B. Introduksjon til teksten

Romanen Frankenstein blir fortalt i retroperspektiv. Det vil si at fortelleren, doktor Frankenstein selv, ser tilbake og forteller om skapelsen av "monsteret" etter at det har våknet til live. Like før leseren får høre om hvordan Frankenstein gav monsteret liv, henvender Frankenstein seg direkte til oss og sier:

Lær av meg, om ikke av mine formaninger, så i hvert fall av mitt eksempel, hvor farlig det er å erverve seg kunnskaper på dette feltet, og hvor mye lykkeligere den mann er som tror at hans fødeby er hele verden, enn den som har stilt seg det mål å bli større enn hans natur vil tillate. (Frankenstein, s. 55)

 • Hvordan tolker dere dette sitatet? Diskuter i grupper.

C. Les utdrag og forstå teksten

Nå skal du lese et utdrag fra den kjente romanen. Les side 52–61 av oversettelsen fra 1976 på Nasjonalbiblioteket.

Sidene handler om hvordan doktor Frankenstein lar seg inspirere til å lage nytt liv, og hva som skjer like etter at vesenet hans våkner til live. Les sidene og svar skriftlig:

 • Hvordan jobber Frankenstein for å knekke koden med å blåse "liv inn i livløs materie"? (s. 54)
 • Hvorfor vil ikke Frankenstein dele hemmeligheten om hvordan han skapte kunstig liv med sine lesere?
 • På s. 56 forteller Frankenstein om hvordan han ser for seg framtida si etter å ha skapt kunstig liv. Hvorfor mener han at han vil bli hylla?
 • Mot slutten av kapitlet moraliserer fortelleren, altså Frankenstein, som forteller fra et ståsted etter at han laget kunstig liv. Hva er dommen hans over sin egen voldsomme iver etter å skape kunstig liv?

D. Diskuter budskapet

Diskuter i grupper:

 • Hvordan kan vi lese den skremmende historien som en advarsel til menneskeheten mot å tukle med naturen?
 • Romanen har undertittel "A modern Prometheus". Hva kan være årsaken til det?

Del 4: En advarsel fra 2019: Vi er fem

En av de mest omtalte romanene fra 2019 var Matias Faldbakkens Vi er fem. Romanen handler om Tormod, en håndverker med teknologiske evner som overgår de fleste. I ren kjedsomhet og på jakt etter et femte familiemedlem, som kan fylle tomrommet etter den døde hunden Snusken, gir han liv til en leirklump.

A. Hva sier forfatteren om egen bok?

Se de tre første minuttene av utdelingen av P2-lytternes romanpris på NRK.

 • Forfatteren sier at han er imponert over jurydiskusjonen. Hva er det han særlig trekker fram som et godt poeng?

B. Forstå og diskuter teksten

Se videre fra 17:40–23:50. Radioteateret dramatiserer her scenen når Tormod og kameraten hans Espen gir liv til leirklumpen.

 • Hva er det som driver Tormod og Espen til å skape liv i klumpen?

Hvordan går det videre med leirklumpen etter at den har fått liv? Les utdrag 2 i utdraga fra Vi er fem (under).

 • Hvordan viser utdrag 2 at Tormod har mista kontroll over livet han har skapt?

Relatert innhold

Del 5: Sammenlikn tekstene

Sitt sammen i grupper. Diskuter de tre tekstene. Dere skal se på både likheter, ulikheter og budskap. En i gruppa skal notere ned viktige poenger fra samtalen i skjemaet under:

Del 6: Vi er fem – En advarsel til kommende ingeniører?

Trond Markussen, president i NITO (Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer), har lest romanen Vi er fem. Les innlegget "Kunstig intelligens: Er vi bevisste nok på hva vi skaper?"

 • Hvordan tolker Markussen romanen?
 • Hva er budskapet i innlegget hans?
 • Hvordan bruker Rasmussen romanen til å få fram budskapet sitt?

Del 7: Podkast om teknologi, natur og litteratur

Nå har dere både satt dere godt inn i temaet kunstig intelligens og lest litteratur som viser skeptiske holdninger til at mennesker griper inn i naturen og skaper kunstig liv.

Gå sammen i grupper og lag en podkast om temaet. Dette kan være med:

 • sentrale etiske spørsmål i diskusjonen om kunstig intelligens
 • litterære diskusjoner om de tre tekstene, og hvilket syn de viser på at mennesket "leker Gud"
 • opplesning fra tekstene – gjerne dramatisering
 • egne meninger om bruk av kunstig intelligens

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 30.10.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket