Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hestene står i regnet

Diktet "Hestene står i regnet" ble skrevet av Astrid Hjertenæs Andersen i 1948, men er kanskje mer aktuelt enn noen gang. Hvilke lengsler og følelser beskriver diktet? Og hva sier det om det å være menneske?
En hest står i ute i regn og tåke. Vi ser hesten forfra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: En hest i regnet

Diktet du skal lese har "hester i regn" som motiv. Før du leser diktet, skal du prøve å beskrive hvilke følelser hester som står i regnet utløser hos deg.

 1. Se på bildet av hesten i regnet øverst på denne sida. Beskriv hesten. Hva slags blikk har den? Hvilken sinnstilstand virker den å være i? Hvordan er omgivelsene rundt den?

 2. Se videoen under. Beskriv alle følelsene filmen vekker i deg. Beskriv også hestene – hvordan ser de ut til å ha det der de står i regnet?

 3. Sammenlikn svara dine med svara til andre i klassen.

 4. Diskuter: Klarte dere å se filmen av hestene uten å bli rastløse? Eller spredte det seg en uro i dere? I så fall – hvorfor?

Synstolkning av video

Filmen viser ei blanding av stillbilder og videoopptak av hester som står og beiter i tåke og regn. Den viser også tretopper og himmel. Det er veldig lite bevegelse og hendelser. Det er heller ikke musikk i filmen, og stemninga er ganske mørk og dyster. Tittelen er "the ethereal melancholy of seeing horses in the cold".

Del 2: Les diktet "Hestene står i regnet"

Jobb aleine

 1. Les diktet "Hestene står i regnet" stille for deg selv. Du finner det på Nasjonalbiblioteket.

 2. Skriv ned det du mener er diktets tema.

 3. Øv deg på å lese diktet høyt. Tenk nøye over hvordan du vil gjøre det for å formidle stemninga og temaet i diktet.

Gå sammen i grupper

 1. Les diktet høyt for hverandre. Diskuter hvorfor dere leste diktet akkurat som dere gjorde.

 2. Hvilken stemning synes dere det er i diktet? Begrunn ved å vise til tekstsitater.

 3. Hva mener dere er temaet i diktet?

Del 3. Nærles diktet

Nå skal vi øve på å nærlese diktet. For hvordan bidrar form og skrivestil til å formidle temaet? Du kan se et eksempel på nærlesing av dikt over.

Jobb aleine

Les strofe 1

 1. Hvilke fire adjektiv brukes for å beskrive sinnet/tankene til det lyriske jeget?

 2. Hvilke tre adjektiv brukes for å beskrive naturen?

 3. Sammenlikn adjektivene som blir brukt om henholdsvis sinn/tanker og natur. Hvilken funksjon vil du si sammenstillinga av disse adjektivene har i diktet?

Les strofe 2

 1. Les de fire første verselinjene høyt for deg selv. Her er det bokstavrim. Finner du det? Les verselinjene med ekstra trykk på bokstavrimet. Hvilken funksjon har det i diktet?

 2. En del av orda i denne strofen har erotiske konnotasjoner. Finn dem og forklar hvilken funksjon de har i diktet. Legg merke til hva som blir tillagt erotikk – menneske eller natur?

Les strofe 3

 1. I de tre første verselinjene er det . Finner du den? Hvordan vil du lese orda som har lik vokallyd?

 2. Ordet ”være” har forfatteren selv utheva. Hvorfor tror du hun har gjort det?

 3. I de tre siste verselinjene er det en kontrast mellom hvordan det lyriske jeget beskriver egne tanker og den tilstanden det drømmer om å være i. Finn kontrasten og forklar hvordan den framhever tematikken i diktet.

Jobb i par

 1. Gå gjennom svara dere skrev på oppgavene over.

Del 4: Hvordan kan diktet være aktuelt på 2000-tallet?

Stresset forretningsmann multitasker. Han har seks par armer. Hendene på armene gjør ulike ting. Fire av dem taster på ulike tastaturer, mens to av dem holder oppe henholdsvis en mobiltelefon og ei vekkerklokke. Mannen er kledd i hvit skjorte og slips. Han har mørkt, krøllete hår og kort skjegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriv en tekst på cirka 500 ord der du reflekterer over hvordan diktet kan være aktuelt for oss som lever på 2000-tallet. Du kan for eksempel utforske disse tankene:

 • Kan vi kjenne oss igjen i en lengsel etter å bare være? Hva er det i så fall vi lengter bort fra?

 • Går det an å kjenne seg igjen i verselinjene som handler om at "sinn" og "hjerte" er fylt opp av tanker og drømmer som overmanner jeget og får det til å føle seg som i feber? Hvordan kan tilstanden hestene er i være en lengsel bort fra dette?

 • Mange vil nok synes at det å leve som hester i regnet vil virke usannsynlig kjedelig. Likevel lengter det lyriske jeget etter dette. Hvorfor da, tror du?

Relatert innhold

Hva er rim, og hvilke typer har vi? Oppgaver der du både skal finne og lage rim.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.01.2022

Læringsressurser

Naturen og mennesket