Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ruth Lillegraven og Rolf Jacobsen om mennesket og naturen

Forholdet mellom naturen og sivilisasjonen var et gjennomgående tema i Rolf Jacobsens diktning. I dag er temaet mer aktuelt enn noensinne. Ruth Lillegraven er en poet som skriver dikt om nettopp dette. I denne oppgava skal dere sammenlikne to dikt og øve på å lese dikt høyt.

Del 1: Naturen i litteraturen

Se filmen om naturen i litteraturen. Svar på disse spørsmålene underveis:

 1. Hvordan ble naturen skildra av romantiske diktere?

 2. Hvorfor skildra romantikerne naturen slik de gjorde?

 3. Deler av diktet "Mørk saga" av Rolf Jacobsen blir lest opp i filmen. Hvordan blir forholdet mellom menneske og natur skildra her?

 4. Hva sier de to forfatterne Espen Stueland og Gert Nygårdshaug om motivasjonen sin for å skrive om naturen i litteraturen?

 5. Både Stueland og Nygårdshaug snakker om hvilken påvirkningskraft litteraturen kan ha på samfunnet. Hva mener de om dette?

 6. Kjenner du til litteratur som har påvirka samfunnet på noe vis? Kom med eksempler.

Del 2: Opplesning av to dikt om menneske og natur

La du merke til hvordan skuespilleren i filmen leste dikta på ulike vis for å formidle tematikken i tekstene? Nå skal dere prøve på det samme. Les diktet "Myrstrå vipper" (1935) av Rolf Jacobsen og "NORGE MITT NORGE" av Ruth Lillegraven. Først øver dere på å lese dikta høyt i grupper, deretter kan frivillige framføre foran klassen.

Diktene "Myrstrå vipper" og "NORGE MITT NORGE" ligger som relatert innhold under oppgavene.

 1. Les først gjennom de to dikta aleine. Noter ned det du synes er temaet i diktet. Prøv også å lese diktet inni deg og tenk over hvordan du ville lest det høyt.

 2. Gå sammen i gruppene og diskuter hva som er tema i dikta.

 3. Diskuter hvordan dere vil lese dikta høyt for å understreke temaet. Se gjerne videoen om naturen i litteraturen en gang til for inspirasjon til høytlesning.

 4. Fordel tekst mellom de fire gruppemedlemmene og øv på å lese høyt. Ikke vær flau, men slipp dere løs! Å vise innlevelse skal ikke være noe å skamme seg over.

 5. Gå tilbake til hel klasse. Frivillige grupper leser dikta høyt for hverandre.

 6. Diskuter i plenum: Hvordan bidro gruppenes ulike måter å lese dikta høyt på til hvordan dere oppfatta temaet i dikta?

Relatert innhold

Diktet "Myrstrå vipper" av Rolf Jacobsen handler om forholdet mellom naturen og sivilisasjonen.

Lillegraven var husdikter for Salongen på NRK P2 i 2016. Dette er dikt nummer 2 – om regjeringen som selger ut landet vårt.

Smale, høye strå i åker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: I dybden på "Myrstrå vipper"

Nå skal dere undersøke hvordan tema og skrivestil henger sammen i "Myrstrå vipper" av Rolf Jacobsen. Jobb først aleine og gå deretter sammen med en medelev.

 1. Formuler det du mener er temaet i diktet.

 2. Strek under passasjer i diktet som du særlig mener får fram temaet.

 3. Prøv å sette navn på noen virkemidler du synes får fram temaet.

 4. Gå sammen i par. Sammenlikn svara.

 5. Diskuter: Hvordan får skrivestilen i diktet fram tematikken?

Tips til fagbegreper
 • tegnsetting og lengde på verselinje (skaper kontrast)

 • sirkelkomposisjon

 • gjentakelse

 • assonans

 • verbbruk i sivilisasjons- og naturstrofene

 • upoetiske ord

Del 4: I dybden på "NORGE MITT NORGE"

Gå sammen i par

 1. Les diktet "NORGE MITT NORGE" høyt for hverandre.

 2. Diskuter hva som kan være temaet i diktet.

 3. Prøv å sette navn på virkemidler som formidler temaet.

Tips til fagbegreper
 • tegnsetting

 • overdrivelse (hyperbol)

 • sarkasme og ironi

 • retoriske spørsmål

 • gjentakelse og anafor

 • allusjon (Det er flere allusjoner til eldre norske tekster om naturen. Finner dere dem? Hvilken funksjon har de?)

Del 5: Sammenlikn dikta

Jobb aleine. Svar skriftlig på spørsmålene:

 1. Hvilke fellestrekk har disse to dikta i motiv og tema?

 2. Mener du det er noen viktige forskjeller mellom dikta? Begrunn svaret og vis til eksempler.

 3. Mener du at begge dikta har et budskap? Begrunn svaret ditt.

 4. Sammenlikn tonen og stemninga i dikta. Prøv å sette navn på den (sint, rolig, avslappet, romantisk ...).

Del 6: Tekst i kontekst

Skriv en tekst på 500–800 ord. Du skal sammenlikne diktas motiv og tema og drøfte den kulturhistoriske konteksten de kom ut i. Bruk minst èn kilde i teksten din. Målet er at du skal øve deg å i sammenlikne tekster, skrive akademisk og vise til kilder.

Forslag til kilder

Intervju med professor Nina Goga på hjemmesidene til Norsk barnebokinstitutt

Hjelp til skrivinga

Relatert innhold

Når forholdet mellom mennesker og litteraturen er hovedtema i litteraturen, kaller vi det for økolitteratur. Det er ikke en ny sjanger.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.11.2021

Læringsressurser

Naturen og mennesket