Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Et monster på mitt kjøkken"

"Årets kanskje viktigste kortfilm", skrev Greenpeace om "Et monster på mitt kjøkken" i 2020. Her skal dere utforske og vurdere både den retoriske situasjonen og virkemidlene i filmen. Til slutt skal dere diskutere om filmen bidrar til klimaengasjement eller klimaangst.
Mye røyk stiger opp fra en brennende regnskog. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva vet dere om regnskogen?

Før vi skal se kortfilmen om regnskogen, kan det være lurt å sette seg godt inn i hvorfor denne er så viktig i miljøspørsmål. Derfor skal dere først finne ut hvor mye dere kan om emnet fra før. Etterpå skal dere lese dere opp på de punkta dere trenger å lære mer om.

Gå sammen i grupper og diskuter:

 1. Hva er regnskogen?
 2. Hvorfor er regnskogen så viktig for miljøet vårt?
 3. Hvorfor er regnskogen så viktig for dyrelivet?
 4. Norge har betalt millioner av kroner i regnskogstøtte til Brasil. Men i 2019 bestemte den norske regjeringa seg for å holde denne tilbake. Vet dere hvorfor? (stikkord: Bolsonaro)
 5. Regnskogen er trua av mennesker som kutter ned skogene. Dette skjer særlig i Brasil. Hva kan være årsaken til dette?

Jobb aleine:

Var det noen av spørsmålene over det var vanskelig å svare på? Prøv å finne svara. For eksempel kan du lese mer om regnskogen på hjemmesida til regjeringa: Regnskogen – et av verdens største karbonlagre.

Del 2: "Et monster på mitt kjøkken"

I 2020 utgav miljøorganisasjonen Greenpeace ut kampanjefilmen "Et monster på mitt kjøkken". Om filmen skriver de:

Hvem er monsteret? Sammen med en jaget jaguar utforsker et lite barn hvordan industriell kjøttproduksjon er med på å rasere regnskogen i Amazonas. Se årets kanskje viktigste kortfilm “Et monster på mitt kjøkken”. (Greenpeace.no, 2020)

Se filmen fra Greenpeace her:

Jobb først aleine:

Skriv ned den første reaksjonen din på filmen. For eksempel:

 1. Hvilke følelser kjente du på underveis i filmen?
 2. Forandra følelsene dine seg underveis?
 3. Hva tenkte du om menneskene du så i filmen?
 4. Og hva med dyra?

I grupper:

Sammenlign svara deres og diskuter hvilke momenter ved filmen som gjorde at dere svarte som dere gjorde. Se gjerne filmen en gang til.

Diskuter i plenum:

 1. Reagerte alle i klassen likt på filmen?
 2. Hvilke virkemidler brukes i filmen? Hvilken funksjon har de?
 3. Vil dere si at det brukes mest patos, etos eller logos i filmen? Begrunn.
 4. Hva er budskapet i filmen?
 5. Mener dere dette er en vellykka kampanje fra Greenpeace? Begrunn.

Del 3: Gjør greie for den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i. Dette kan du gjøre ved å se på det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Gå sammen i grupper og diskuter den retoriske situasjonen. Bruk punkta under i diskusjonen. En i gruppa noterer viktige momenter.

 • Hva er det påtrengende problemet? Altså – vurder hva som er problemet som har ført til at Greenpeace har laga denne filmen.
 • Hvem er det retoriske publikummet? Det vil si – hvem er det Greenpeace henvender seg til og prøver å påvirke, når de prøver å løse det påtrengende problemet?
 • Hva er de tvingende omstendighetene? Hvilke omstendigheter må Greenpeace ta hensyn til når de prøver å overbevise? Hvilke muligheter og begrensninger har de?

Del 4: Klimaangst eller klimaengasjement?

Hvordan skal vi formidle klimakrisa til barn og unge? Dette er et spørsmål som er blitt diskutert i både media og på skolen de siste åra. Barn og ungdom må selvfølgelig bli opplyst. Samtidig har eksperter pekt på at unge kan utvikle angst på grunn av redselen for klimakrisa.

Se debatten om klimaangst på NRK Debatten.

Diskuter i klassen:

 1. Er dere enige eller uenige i noe som ble sagt i Debatten?
 2. Har dere klimaangst? Er det i så fall noe dere tør å snakke med andre om?
 3. Syns dere kortfilmen "Et monster i mitt kjøkken" lykkes med å formidle klimaproblemer på en vellykka måte? I så fall – hvorfor (ikke)?

Relatert innhold

Les tekster med forskjellige syn på menneskets plass i naturen og reflekter over hva slags konsekvenser de forskjellige ståstedene kan ha.

Hvordan framstiller J.S. Welhaven og en kortfilm fra Greenpeace forholdet mellom mennesket og naturen?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 14.12.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket