Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Aktiv lesing av ei novelle: Les, stopp og diskuter!

Vanligvis leser vi en tekst i ett. Nå skal du prøve å lese novella "Aldri mer Willy" av Jonny Halberg etappevis. Målet er å lese aktivt, noe som kan øke både nysgjerrigheten og leseforståelsen din. Novella handler om en overraskende helt.

Del 1: Før lesinga

Nå skal du lese to sentrale sitater fra novella "Aldri mer Willy". Etterpå skal du skrive ned forventningene du har til novella etter å ha lest sitatene.

Sitat 1: "Vi var venner, på den måten at vi snakket med hverandre, men ikke om noe som virkelig handlet om oss selv."

Sitat 2: "Det blei enda verre av at Willy satt ved siden av meg og sa at han bare gjorde det Røde Kors hadde lært ham. Det han hadde gjort, var en dåd, for faen. Jeg hatet ham for det."

(Halberg, 2016)

Skriv ned:

 • Hva tror du novella kommer til å handle om?

 • Hvorfor tror du novella har fått tittelen "Aldri mer Willy"?

 • Hvordan tror du jeg-personen i novella er?

 • Hvordan tror du forholdet mellom jeg-personen og Willy kommer til å utvikle seg i løpet av novella?

Diskuter i plenum:

Hva har dere skrevet på de forskjellige spørsmålene? Diskuter og begrunn hvorfor dere svarte som dere gjorde.

Del 2: Aktiv lesing av novella

Sitt i grupper. Nå skal dere lese novella etappevis. Under finner dere novella delt opp i seks deler. Etter hver del følger refleksjonsspørsmål dere skal diskutere.

Dere kan lese høyt for hverandre i gruppa, eller høre forfatteren selv lese novella i NRK: Jonny Halberg leser (nrk.no).

Del 3: Tolk novella

Skriv aleine:

 • Formuler det du mener er temaet i novella i to-tre setninger. Begrunn ved å vise til sitater eller eksempler fra teksten.

 • Karakteriser hovedpersonen og Willy. Hvilke egenskaper har de? Hvordan er posisjonen deres blant andre jevnaldrende?

 • Hvorfor tror du forfatteren velger å avslutte novella på den måten han gjør?

Diskuter i plenum:

Diskuter tema, personkarakteristikk og avslutninga på novella i klassen.

Del 4: I dybden av novella

 1. I del 1 blir faren karakterisert gjennom ytre personskildring, replikkene sine og jeg-personens tanker om ham. Forklar hvilke sitater som bidrar til å karakterisere faren.

 2. Hvilke miljøskildringer finner du i del 1 og del 2? Forklar hvordan disse bidrar til å skape en stemning i novella.
 3. Sammenlikn jeg-personens tanker om Willy i del 2 med beskrivelsen av hvordan Willy reagerer på ulykkesstedet i del 4. Hvilken funksjon har denne kontrasten i novella?
 4. Kort tid etter ulykken kjenner hovedpersonen på et hat for Willy. Han tenker "Det han hadde gjort, var en dåd, for faen. Jeg hatet ham for det. Og jeg hatet ham for at han ikke ville ta imot rosen han fikk." Hvorfor tror du disse følelsene kommer?
 5. Nærles samtalen mellom Willy, jeg-personen og faren i del 5. Pek på replikker og ytre personskildring av Willy som kan hjelpe deg til å forstå hvorfor Willy gjør jeg-personen til en helt.

Del 5. En norrøn helt?

Les artikkelen "Maskulin ære i norrøn tid" og svar på spørsmålene under.

 1. Hvilke egenskaper har Willy som kunne gitt ham merkelappen "en norrøn helt"?

 2. Hva slags ettermæle ville nedskriverne av ættesagaene gitt jeg-personen? Begrunn ved å vise til sitater fra fagartikkelen og novella.

 3. Hvilken rolle mener dere begrepene "ære" og "skam" kan spille i novella til Jonny Halberg?


Relatert innhold

Kilde

Halberg, J. (2016). Like nord for kirka. Kolon Forlag.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.06.2021

Læringsressurser

Skam og ære