Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Petter Northug – ei moderne historie om ære og skam?

Er Petter Northugs historie en moderne saga? Ei fortelling om ære, skam og vanære? I denne oppgava skal du skrive en moderne saga der Petter Northug har hovedrollen. I tillegg skal du tolke Instagram-unnskyldninga han la ut etter å ha blitt arrestert for å ha kjørt for fort.
Petter Northug under pressekonferanse i Trondheim 21.08. 2020. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Del 1: Hva vet du om Petter Northug?

Det er ikke sikkert du kjenner til Northug i det hele tatt. Uansett om du er Northug-ekspert eller helt blank, bør du se dokumentaren "Revansjens mann" på NRK for å forberede deg til sagaskrivinga.

Se filmen og noter:

 • Hvilke hendelser fra Northugs karriere syns du handler om skam og ære?
 • Hvem er Northugs verste fiende?
 • Hvordan oppfører Petter Northug seg når han vinner skirenn?

Del 2: Sammenlign Petter Northug med sagaheltene

Les fagartikkelen "Hva er en sagahelt?" Diskuter etterpå i grupper:

 • Kan vi kalle Petter Northug en moderne sagahelt? Hvorfor (ikke)?
 • Hvilke konkrete hendelser fra Northugs liv ville en sagaforteller ha trukket fram om han skulle skrevet ned Sagaen om Petter Northug?
 • Vurder hvilken rolle ære, skam og ettermæle spiller i historien om Petter Northug. Kan vi i det hele tatt bruke disse begrepene om moderne mennesker?

Del 3: Skriv en moderne saga

Nå skal du prøve deg på å skrive en moderne saga. Målet er å skrive slik nedskriverne av de islandske sagaene gjorde. Motiv og tema er Petter Northugs liv som en historie om ære, vanære, skam og hevn. I avslutninga di bør det komme fram om du mener Petter Northug etterlater seg et godt eller dårlig ettermæle.

Husk at når du skriver, skal du etterligne sagafortellernes stil. Tips finner du under:

Skrivestil og innhold i sagaene

Eksempel fra Gunnlaug Ormstunge

Start med en detaljert beskrivelse av hovedpersonen. Du skal skildre både utseende og oppførsel direkte.

"Om Gunnlaug er det sagt, at han ble tidlig voksen og stor og sterk; han hadde vakkert, lysebrunt hår, sorte øine og et godt ansikt, men nesen kunne vært penere. Han var midjesmal og bredskuldret og meget velbygget. Av lynne var han arrogant og ærekjær, stri og hard støtt og en god skald, glad i å gjøre nidviser, — derfor ble han kalt Gunnlaug Ormstunge."

Synsvinkelen skal være autoral refererende. Det vil si at du som forteller skal stå utafor handlinga og se inn på den. Du skal ikke gå inn i tankene til noen av personene i sagaen. Teksten din skal bygges opp av handlingsreferat og replikker.

"Han sa: «Det er meg som har lagt ut sekkene». Illuge spurte, hvorfor han det hadde gjort. Han svarte at det var til reisen hans. «Til den får du ingen hjelp av meg», sa Illuge, «og ingensteds skal du reise, før jeg vil»; og dermed kastet han varesekkene inn igjen."

Bare det viktigste skal med. Sagafortellerne hopper gjerne over det de ser på som uviktig. I stedet fordyper de seg i dueller. En sagahelt lar seg aldri pille på nesen og vinner stort sett alle dueller på en imponerende måte.

"Så bar det ihop med de to, og de hugg store hugg og gikk hardt på hverandre, og var like ville begge to. Gunnlaug brukte sverdet Adalrådsnaut, og det var et overlag gildt våpen. Gunnlaug traff omsider Ravn med et veldig hugg, som tok foten av ham."

Sagahelter er æretørste og handlingsdyktige. Men de bryter ofte med samfunnets normer ved for eksempel å være litt for voldelige, spydige eller hevngjerrige. Men feige er de aldri!

«Hva feiler det foten din, islending?» sa Jarlen. «Det er en svull, herre», sa han. «Men du halter ikke, likevel?» «Ikke skal en gå haltende, så lenge begge føtter er jevnlange», svarte Gunnlaug. En hirdmann som het Tore, sa da til jarlen: «Han er stor i munnen, denne islendingen (...).

Oppgave 2

Del 1: Analyser Petter Northugs Instagram-unnskyldning

14. august 2020 publiserte Petter Northug en offentlig innrømmelse på Instagramprofilen sin. Han innrømma å ha kjørt for fort og å ha oppbevart kokain i hjemmet sitt. Et voldsomt mediekjør fulgte.

Les unnskyldninga under og diskuter i grupper:

 1. Hvilke deler av utsagnet mener dere appellerer til etos? Begrunn.
 2. Hvilke appellerer til patos? Begrunn.
 3. Hvilke deler er logosargumenter? Begrunn.

Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort

Petter Northug på sin Instagramprofil 14. august, 2020.

Del 2: Gjør greie for den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i. Dette kan du gjøre ved å se på det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Gå sammen i grupper og diskuter den retoriske situasjonen. Bruk punktene under i diskusjonen. En i gruppa noterer viktige momenter.

 • Hva er det påtrengende problemet? Altså: Vurder hva som er problemet som har utløst Northugs Instagram-unnskyldning.
 • Hvem er det retoriske publikummet? Det vil si: Hvem er det Petter Northug henvender seg til og prøver å påvirke, når han prøver å løse det påtrengende problemet?
 • Hva er de tvingende omstendighetene? Hvilke omstendigheter må Petter Northug ta hensyn til når han prøver å overbevise? Hvilke muligheter og begrensninger har han?

Del 3: Skriv en retorisk analyse

Nå skal du øve deg på å skrive fem avsnitt i en retorisk analyse:

 1. et avsnitt der du greier ut om den retoriske situasjonen
 2. et avsnitt om innledende og avleda etos
 3. et avsnitt om hvordan Northug bruker logos
 4. et avsnitt om hvordan Northug appellerer til patos
 5. et avsnitt om hvordan etosargumenter blir brukt i teksten

Bruk gjerne modellteksten under som inspirasjon. Modellteksten er en analyse av Gretha Thunbergs tale under en klimakonferanse før FN-toppmøtet i New York.

Mange syns gode formuleringer og struktur er vanskelig. Da er det lov å kopiere fra modelltekster.

Modelltekst: Avsnitt om Gretha Thunbergs FN-tale

Legg merke til

Når vi skal vurdere den retoriske situasjonen i Thunbergs tale, må vi først se på det påtrengende problemet, altså det som utløser talen. I dette tilfellet er det uten tvil klimakrisa som er bakteppet for hele talen. Men mer konkret er det verdensledernes manglende innsats for å løse denne, Thunberg adresserer i talen. Det retoriske publikummet er først og fremst verdenslederne som var samlet på klimakonferansen i New York, men Thunberg vet jo godt at møtet blir filmet, og at hele verden kan se talen hennes. Imidlertid viser både form og innhold i talen at hun henvender seg direkte til verdens mektigste politikere. De tvingende omstendighetene er de mulighetene og begrensingene Thunberg må ta hensyn til. Muligheten hennes her er å påvirke verdenslederne til å tenke annerledes, mens begrensningene er at hun ikke har reell makt i form av å kunne delta eller stemme på det kommende toppmøtet.

Avsnittet om den retoriske situasjonen ser på hvordan taleren forholder seg til det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Thunberg har en tendens til å splitte befolkninga. Mange vil mene hun har sterkt innledende etos fordi hun har viet livet sitt til å kjempe for miljøet. Andre igjen kritiserer henne og mener hun farer med dommedagsprofetier. Hennes innledende etos er altså ikke entydig. En kan nok tenke seg at befolkninga vil være like splitta om Thunbergs avleda etos etter talen, som de var før. Folk som ser på henne som ei heltinne, kan mene at framtoninga og ordbruken viser ektefølt engasjement. Kritikerne hennes vil få vann på mølla og mene at hun ble altfor følelseslada og lot seg rive med.

Et avsnitt om innledende og avleda etos.

Husk at det kan være uenighet om den innledende etosen til en person.

Talen er i stor grad patosprega. "Hvordan våger dere?", sier Thunberg og er direkte i kritikken mot lederne som skal ta beslutninger. Hun bruker sterke ord om hva konsekvensene av klimakrisa blir for mange unge: "Dere har stjålet min barndom og mine drømmer med tomme ord". Her setter hun barnets uskyld opp mot ledernes råskap ved å bruke ordene "barndom" og "drømmer" som representanter for det uskyldige, mens "stjålet" og "tomme ord" viser toppledernes oppførsel. Talens patos blir understreka av framføringa: Thunberg virker både knust og rasende, noe som understrekes av et aggressivt kroppsspråk.

Legg merke til at avsnittet bruker sitater fra talen som bevis. I tillegg viser teksten hvilken funksjon ordvalget i talen har.

Også etosargumentasjon blir brukt i talen. Thunberg framstår som en som viser engasjement og bryr seg om andre. Hun sier at "hun er en av de heldige" og viser slik at engasjementet hennes går lenger enn til seg selv. Vi kan også si at det blir brukt etosargumentasjon når hun gjentar at "vi vil holde øye med dere" og "vi vil ikke la dere slippe unna". Slik framstår hun som en vi kan stole på i miljøkampen, en som ikke vil gi seg – selv ikke for en overmakt som verdens statsministre og presidenter.

I tillegg til innledende og avleda etos ser analysen på hvordan det blir brukt etosargumentasjon i selve teksten.

Tekstens logos viser seg ved at Thunberg viser til fakta som FN selv har pekt på: "Vi ser begynnelsen på en masseutryddelse", sier hun. Videre peker hun på forskning og tall. Hun viser kunnskap om situasjonen ved å peke på både "vippepunkter" og "tilbakekoblingseffekter". Slik viser Thunberg at hun ikke bare er en følelseslada ungdom, men også har gode kunnskaper om situasjonen. Disse faktaene bidrar til å styrke hennes endelige etos.

Når du skal skrive om logos, skal du se på hvilke fakta- og saksopp-lysninger som kommer til syne i teksten. Ofte blir disse brukt for å styrke egen etos. Kunnskap er makt!

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Skam og ære