Hopp til innhold

Oppgave

Ærens mark av Arnulf Øverland

Hovedpersonen i novella "Ærens mark" av Arnulf Øverland er tysk soldat i første verdenskrig. Han tar et valg på slagmarka som han hevder å ha glemt. Men har han egentlig det?

Irske soldater fra Royal Irish Rifles i ei skyttergrav den første dagen i slaget ved Somme i 1916. Foto.

Soldater i ei skyttergrav den første dagen i slaget ved Somme i 1916.

Del 1: Hva vet dere om første verdenskrig?

Novella har handling fra første verdenskrig. Hva vet dere om denne krigen? Diskuter i grupper:

 • Hvilke land kjempa mot hverandre i krigen?

 • Hvorfor kalles første verdenskrig en "skyttergravskrig"?

 • Hvorfor kalles generasjonen som kjempa i krigen "Den tapte generasjon"?


Del 2: Les novella "Ærens mark"

Les novella "Ærens mark" (1923) av Arnulf Øverland.

Jobb aleine

 1. Hva mener du er temaet i novella? Prøv å formulere det med bare ett ord.

 2. Finn to sitater du syns viser det som er temaet i novella.

Sammenlikn med medelever

 1. Sammenlikn med andre i klassen. Hvilket ord skrev dere? Og hvilke sitater valgte dere ut?

Jobb aleine igjen

 1. Les ned til ”og vi måtte dø eller drepe” på den første sida i novella. Hva kan du si om jeg-fortelleren i novella? Hvordan framstiller han seg selv og minnene sine?

 2. Hvordan framstilles livet i skyttergravene i novella? Og forholdet soldatene i mellom?

 3. Hvorfor tror du møtet med Gaston gjør så stort inntrykk på jeg-fortelleren?

 4. Les den siste sida grundig. Hvordan unnskylder jeg-personen at han dreper Gaston?

 5. Mener du jeg-personen har noe valg i den situasjonen han er i?

 • Kunne han latt være å drepe Gaston?

 • Tar Gaston et valg idet han møter hovedpersonen på slagmarka? Begrunn ved å vise til et sitat.

 • Har han ansvar for krigens grusomheter, eller er han en uskyldig soldat?

Diskuter i plenum

 1. Diskuter spørsmålene over i plenum. Legg særlig vekt på det siste spørsmålet.

 2. I dialogen mellom hovedpersonen og Gaston er det en replikk som viser det som kanskje er forfatterens syn på om hovedpersonen er skyldig eller ikke. Klarer dere å finne det?

 3. Hva hadde dere gjort om dere var i hovedpersonens sko?

Del 3: Fortelleren i "Ærens mark"

En mann med turban og skjegg får vaska hendene sine av en tjener. Maleri.

Ei framstilling av historiens mest kjente håndvask. Jan Lievens (1607–1679)

Det er mange tegn på at fortelleren i novella er upålitelig. Det vil si at han påstår noe som ikke er sant, men flere passasjer i novella hinter om det motsatte. Finn passasjer i teksten som viser dette. Tips:

 • Blod (Hvem i historien er kjent for å ha vaska hendene sine som et tegn på uskyld?)

 • Gjentakende påstander som kanskje ikke er sanne?

 • "Jeg husker intet" – men hvordan skildres selve drapsøyeblikket?

Del 4: Komposisjonen i "Ærens mark"

 1. Les artikkelen om komposisjon i episke tekster (under).

 2. Mens du skriver, skal du skrive ned alle orda som står i parentes i artikkelen.

 3. Hvilke av disse fagbegrepene mener du er relevante å bruke på "Ærens mark"?

Del 5: Skriv om forteller og komposisjon

Skriv et avsnitt om hvordan den upålitelige fortelleren og komposisjonen får fram temaet i novella. Målet er å vise at novella starter i nåtid med at fortelleren påstår noe om seg selv. Men tilbakeblikkene viser at han ikke er til å stole på. Og det er disse virkemidlene som særlig får fram temaet.

I avsnittet skal du bruke disse fagbegrepene:

 • in medias res

 • nåtidshandling

 • tilbakeblikk

 • frampeik

 • gjentakelse

 • høydepunkt

 • løsning

Du skal også bruke sitater fra novella for å begrunne påstandene dine.

Tips

 1. Finn to-tre sitater der hovedpersonen sier at han ikke har problemer med drapet. Finn i tillegg to-tre sitater som viser hvor mye han bryr seg.

 2. Bruk denne temasetninga om du syns det er vanskelig å sette i gang:

 • "Komposisjonen i novella bidrar til at fortellerens skyldfølelse kommer ytterligere fram. Det er nemlig en kontrast mellom…»

Sist faglig oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Skam og ære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell