Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva ville en sagahelt gjort?

Sagaene er fulle av heltedåder og spektakulære scener. I dette spillet skal du prøve å komme til mål ved å løse etiske dilemmaer slik en vikinghelt ville gjort det.

Oppgave 1. Hva ville en sagahelt gjort?

Når du går gjennom spillet under, er målet ikke å gjøre det fortest mulig. Tvert i mot. Du får nemlig ei oppgave etter spillet som krever at du har lest det meste av teksten. Gå fram slik:

  1. Trykk på det du mener er riktig alternativ. Om du trykker på feil, skal du også lese teksten som dukker opp under galt alternativ.
  2. Når du er ferdig, skal du gå gjennom spillet en gang til. Trykk på det du skjønner er galt alternativ og les teksten som dukker opp. Det er en del viktig info her også.

Oppgave 2. Hva fikk du med deg fra spillet?

Gjør denne oppgava aleine:

Oppgave 3. Sagaene – idealer og kjønnsroller

Sitt i grupper og diskuter:

Oppsummer alt dere har lært om idealer, sagaer og kjønnsroller etter å ha gjennomført spillet. Hva slags inntrykk sitter dere igjen med av vikingtida og sagaene?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Tom Knudsen.
Sist faglig oppdatert 27.11.2020

Læringsressurser

Skam og ære