Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem er kjerringa mot strømmen?

"Kjerringa mot strømmen" har blitt et uttrykk som brukes i ulike sammenhenger. Men hvem var "kjerringa mot strømmen"? Fins det slike kjerringer i dag?
Kjerringa mot strømmen ligger i vannet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Før du starter med oppgavene under – hva forbinder du med ordet "kjerring"? Er det et positivt eller negativt lada ord for deg? Beskriv personen du ser for deg.

Del 1: Folkeeventyret

  1. Gi en karakteristikk av "kjerringa mot strømmen" i folkeeventyret.

  2. Hvilke egenskaper har hun? Er hun framstilt sympatisk eller usympatisk? Hvem får du som leser sympati med? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

Del 2: Camilla Collett på 1800-tallet

  1. Hvordan beskriver Camilla Collett "kjerringa mot strømmen"?

  2. Får du inntrykk av at hun mener det samme som blir uttrykt i folkeeventyret med hva det vil si å være "kjerringa mot strømmen"? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

I denne teksten tar Camilla Collett utgangspunkt i eventyret fra folkediktninga, men gjør stoffet til sitt.

Del 3: Ulrikke Falch og F-ordet

Videoen under er første episode av en serie der Ulrikke Falch ville undersøke ungdommers holdninger til likestilling. Se videoen og diskuter:

  1. På hvilken måte kan Ulrikke Falch sies å være "kjerringa mot strømmen"?

  2. Hvilke egenskaper har hun til felles med kjerringa i eventyret og Colletts beskrivelse av kjerringa?

  3. Kjenner du andre "kjerringer mot strømmen" i dagens samfunn? Hva kjennetegner dem?

Del 4: Kjerringa i kontekst

Sammenlikn de tre tekstene. På hvilken måte er beskrivelsen av kjerringa påvirka av tida og samfunnet teksten er skrevet i?

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Folkediktning