Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

I denne læringsstien blir du kjent med fire tekster der allegorier blir brukt for å uttrykke fremmedfølelse. Når du har arbeidet med oppgavene, skal du

  • ha kunnskap om hva en allegori er
  • forstå hva modernisme er
  • kunne reflektere over hvordan tekster fra den den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
  • kunne vise hvordan symboler, kontraster og tekstens oppbygning forsterker tematikken
  • kunne skrive en sammenlikning av tekster