Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv som Virginia Woolf

Virginia Woolf er en verdenskjent modernistisk forfatter. Målet hennes var å utforske menneskesinnet. I denne oppgava skal du lese et utdrag fra Til fyret og bruke Woolfs skrivestil på kortfilmen De hensynsløse.

Del 1: Virginia Woolf – en mester i å studere menneskesinnet

Se dokumentaren Lesekunst om modernistiske forfattere fram til 19:23. Denne delen handler om den engelske forfatteren Virginia Woolf. Mens du ser filmen, skal du notere ned svar på disse spørsmålene:

 1. Hva sier litteraturviteren Britt Andersen om forskjellen på det ytre og det indre planet i romanen Ms. Dalloway?

 2. Hva får du vite om det som er målet til Virginia Woolf når hun skriver?

 3. Hva mener Woolf er "romanforfatterens oppgave"?

 4. Hvorfor skrev Virginia Woolf på en måte som kan minne om "frie assosiasjoner?"

 5. Hvilken sammenheng var det mellom psykoanalysen og Woolfs forfatterskap?

Del 2: Til fyret

Virginia Woolf

Les første kapittel av romanen Til fyret Nasjonalbiblioteket.

 1. Hvor store deler av teksten er ytre handling i dette utdraget – altså handling som ikke er tankereferat eller tilbakeblikk, men replikker og handlingsreferat?

 2. Hvor store deler er indre handling?

 3. Hvordan studerer Virginia Woolf menneskesinnet i dette utdraget, mener du? Hvilke litterære virkemidler bruker hun?

 4. Hvordan hadde det påvirka oppfatninga vår av karakterene om denne teksten hadde vært skrevet med en annen synsvinkel? Eksempler på synsvinkler er en autoral forteller uten innsyn i karakterene, eller en personal forteller som ser historien gjennom blikket til én av karakterene.

 5. Virginia Woolf har uttalt at målet hennes som forfatter er å "undersøke et øyeblikk i en vanlig bevissthet på en vanlig dag". Hvordan stemmer dette med utdraget fra Til Fyret som du nå har lest?

 6. Virginia Woolf ønska å skrive en så realistisk litteratur som mulig. På hvilken måte er dette utdraget realistisk?

Del 3: Skriv som Virginia Woolf

Nå skal du prøve å skrive som Virginia Woolf. Du skal ta utgangspunkt i kortfilmen Små, søte kaker og skrive skjønnlitterært på Woolfs vis om en scene fra filmen. Velg mellom ett av alternativene under:

Alternativ 1: Jobb aleine

Gjør hele eller deler av filmen om til skjønnlitteratur ved å la tankereferatene til de ulike karakterene ta mesteparten av plassen. Replikkene skal du bevare slik de er i filmen.

 • Et godt tips: Virginia Woolf sa at "Mellom replikkene graver teksten ut tunneler bak personene". Bruk dette sitatet som inspirasjon til å skrive teksten din.

 • Et godt tips til: Hvordan kan du vise de ulike måtene karakterene oppfatter situasjonen på ved å la stemmene deres komme til syne i tankereferatene?

Alternativ 2: Jobb i par

 1. Hvis dere velger alternativ 2, skal dere gå fram på samme måte som i alternativ 1, men velge hver deres karakter. Én skriver tankereferatene til Georg, og én skriver tankereferatene til Anne.

 2. Etter å ha skrevet hver deres del, skal dere sette dem sammen. Bruk replikkene fra kortfilmen til å sy tankereferatene sammen til en helhetlig tekst.

 3. Les teksten høyt for hverandre. Diskuter om dere har tolka karakterene i filmen på samme vis.

Del 4: Les og diskuter

Frivillige leser tekstene sine høyt for klassen og diskuter:

 1. Gav tekstene til noen i klassen dere overraskende perspektiver på hva karakterene tenkte mens de diskuterte?

 2. Reflekter over hvordan dere har lykkes med å skrive som Virginia Woolf. Har dere skrevet en tekst som

 • studerer menneskesinnet

 • legger mer vekt på indre enn ytre handling

 • konsentrer seg om øyeblikket

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.11.2021

Læringsressurser

Modernisme 1900–1945