Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Foran loven" av Franz Kafka

Franz Kafkas roman Prosessen handler om Josef K. I starten av romanen blir han arrestert, men hvorfor aner han ikke. Romanen inneholder en kort, gåtefull historie litteraturforskere har diskutert: "Foran loven". Hva kan denne fortellinga bety?
Til læreren

Legg vekt på at "Foran loven" er blitt sett på som en gåte av litteraturforskere. La gjennomgangen av teksten være et forsøk på å løse gåten. Det kan være fint for elevene å lese tekster som de vet det ikke finnes noen fasit-tolkning på.

"Gåten" trenger slett ikke løses etter at timen er ferdig. Det viktigste er at elevene har fått lufta flere ulike tolkninger av teksten.

Del 1: Introduksjon til Prosessen

 1. Se videoen fra NRKs Lesekunst over. Men stopp når du kommer til omtalen av den korte historien "Foran loven" (24:30).

 2. Diskuter: Hvilket inntrykk fikk dere av boka?

 3. Forskeren nevnte ordet "kafkask". Finner dere ordet i Bokmålsordboka og nynorskordboka?

 • Hva sier det om en forfatters betydning når ordet han bruker for å skildre en følelse, kommer inn i de norske ordbøkene?

 • Har dere noensinne hatt en "kafkask" opplevelse? Forklar!

Del 2: "Foran loven"

 1. Les historien "Foran loven" på NB.no.

 2. Uten å snakke med andre i klassen – fullfør setninga: "Jeg tror loven er ...".

 3. Skriv orda til alle i klassen på tavla. Hvis noen har skrevet samme ord, sett en strek bak ordet for hver gang det nevnes, slik at dere ser hvor mange som har skrevet dette ordet.

 4. Diskuter de ulike orda dere skrev ned. Hvorfor skrev dere nettopp dette ordet? Begrunn ved å vise til tekstpassasjer.

Del 3: En allegori

 1. "Foran loven" kan tolkes som en allegori. Hva betyr det at en tekst er en allegori? Se videoen med forfatter Gro Dahle over for å få en forklaring.

 2. Diskuter i grupper: En allegorisk tekst er altså ei konkret fortelling som i tillegg kan eller bør oppfattes som et bilde på noe større og (mer) vesentlig. Hva kan den konkrete historien om mannen som sitter foran en port, være en allegori over?

Del 4: Andre tolkninger av "Foran loven"

Nå skal dere lytte til og lese andre tolkninger av "Foran loven". Det kan være både interessant og nyttig når vi leser tekster som det kan være vanskelig å forstå.

 1. Se resten av videoen fra NRKs Lesekunst over (fra 24:30). Hva sier litteraturforskeren om ulike tolkninger av teksten?

 2. Les utdragene fra ulike tolkninger av teksten (under).

 3. Diskuter i grupper. Hvilke av disse tolkningene er dere mest enige i? Begrunn svaret.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.11.2021

Læringsressurser

Modernisme 1900–1945