Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Virginia Woolf: Til fyret

Romanen Til fyret (To the Lighthouse) av Virginia Woolf kom ut i 1927. Den handler om familien Ramsay og noen personer som besøker dem på sommerstedet deres på Isle of Skye. Hendingene i boka strekker seg over en tiårsperiode, fra 1910 til 1920.
Portrett av forfatteren Virginia Woolf. Foto

Det er lite handling og dialog i boka, den gir oss for det meste tankene og observasjonene til hovedkarakterene. De to viktigste karakterene er fru Ramsey og Lily Briscoe, en billedkunstner som er på besøk hos familien.

Oppgave 1

Se en video om forfatterskapet til Virginia Woolf.

I NRK-programmet Lesekunst 8 (nedenfor) får du høre om tre modernistiske romanforfattere, blant annet Virginia Woolf. Hun er den andre forfatteren i rekken som blir presentert. Du får vite mer om

 • to romaner av Virginia Woolf, Til fyret og Mrs. Dalloway
 • hennes liv og forfatterskap
 • hva hun oppfattet som forfatterens oppgave
 • modernistiske trekk ved romanene hennes

Du kan løse oppgavene nedenfor også uten å ha sett programmet - men jobben din blir ganske sikkert enklere om du tar denne lille "omveien".

Oppgave 2

Virginia Woolf: Til fyret (1927)

Les kapittel 1 i romanen.

 1. Lag et kort resymé av handlingen i kapittel 1. Hva skjer?

 2. Hvordan er fordelingen mellom ytre handling og bevissthetsstrøm (tankeskildring) i kapitlet?

 3. Virginia Woolf har uttalt at hennes mål som forfatter er å "undersøke et øyeblikk i en vanlig bevissthet på en vanlig dag". Hvordan stemmer dette med utdraget fra Til Fyret som du nå har lest?

 4. Både Joyce og Woolf ønsket å skrive en så realistisk litteratur som mulig. Hva er det disse to forfatterne legger i begrepet realistisk?

Oppgave 3

Komposisjon, fortellerteknikk og personskildring

Nærles kapittel 1 i romanen Til fyret.

 1. Hva slags åpning har romanen?

 2. Synsvinkelen skifter mellom ulike personer. Hvilke personer har synsvinkelen etter tur i kapittel 1?

 3. Hvilken person har synsvinkelen i det meste av kapitlet?

 4. Hva slags inntrykk av denne personen får du gjennom det du leser? Hva får du vite om alder og utseende? Hvilke holdninger og egenskaper hos personen kan du slutte deg til?

 5. Woolf bruker en rekke syntaktiske virkemidler som senker tempoet i handlingen og som forsterker inntrykket av mer eller mindre springende tanker og assosiasjoner hos karakterene. Slike syntaktiske virkemidler er for eksempel parentesuttrykk, oppramsinger og utdypninger. Setningene kan dessuten være lange, med opptil flere leddsetninger og innskutte ledd. Finn eksempler i teksten!

Oppgave 4

Skriv selv

Prøv deg som modernist! Skriv selv en kort tekst der du bruker stream of consiousness-teknikken. Du skal skildre tankene til en person på en slik måte at leseren kan slutte seg til en eller flere egenskaper ved ham eller henne. Velg fritt om du vil skrive i første eller tredje person.

Relatert innhold

Perioden etter første verdenskrig fram til 1930 blir kalt for høymodernismen. Emnet tar for seg modernistisk litteratur i første halvdel av 1900-tallet.

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Modernisme 1900–1945