Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Les og tolk diktet "Ja visst gör det ont"

Spørsmål til diktet "Ja visst gör det ont" av Karin Boye.
Grein av kirsebærtre med knopper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Tittelen på diktet er “Ja visst gör det ont”. Hva er det som gjør vondt, ifølge forfatteren?
 2. Diktets første strofe handler om trær og “knoppar som brister”. Hva kan disse knoppene som brister, være bilde på, tror du?
 3. I liva våre står vi ofte overfor valg som innebærer at vi må slippe tak i noe eller begynne på nytt. Hvilke eksempler kan du komme på fra din egen hverdag som illustrerer dette?
 4. I den første strofen bruker forfatteren “det frusna bitterbleka” om “her og nå”-situasjonen. Hvorfor tror du hun har valgt slike adjektiv for å beskrive situasjonen før knoppene brister?
 5. Hvilke årsaker kan det være til at mange velger å bli i det som er, heller enn å begynne på nytt?
 6. I den siste verselinja i den første strofen kan vi lese at det gjør vondt også for “det som stänger” eller forhindrer at knoppene brister eller vokser. Hvorfor tror du forfatteren bruker nettopp en slik beskrivelse?
 7. Hvilke eksempler kan du komme på som kan stenge for eller forhindre at vi mennesker begynner på nytt?
 8. I diktets andre strofe beskrives fasen rett før knoppene brister. Hva kjennetegner denne fasen?
 9. Motsetninga mellom “att vilja stanna och at vilja falla” omtales i de to siste verselinjene i den andre strofen. Ta utgangspunkt i en situasjon der du syntes det var vanskelig å ta et valg. Hvilke argumenter for og mot dette valget måtte du ta stilling til?
 10. Motsetninga mellom “att vilje stanna och at vilja falla” er markert med et helt tydelig mellomrom i diktet. Hvorfor tror du forfatteren har valgt å markere dette typografisk?
 11. Hvordan endrer bruken av adjektiv seg i den tredje og siste strofen? Hva tror du er årsaken til det?
 12. I verselinje to i den tredje strofen leser vi at treets knopper brister som “i jubel”? Hvorfor velger forfatteren nå å beskrive bristen som noe positivt og ikke noe negativt?
 13. Hva tror du budskapet i diktet er? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Modernisme 1900–1945