Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor modernisme?

I denne oppgava skal du lage en oversikt over bakgrunnen for modernismen. Du skal både undersøke kulturhistoriske årsaker til perioder og lese om forløperne for modernismen på 1800-tallet.
En rekke mennesker som er hvite i ansiktet og likner spøkelser, ser mot deg. De er pent kledd og har hatter på hodet. De går på Karl Johans gate. I bakgrunnen en enslig mann som går bort og Stortinget i bakgrunnen. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgava er at du skal forstå den kulturhistoriske bakgrunnen for at modernismen oppstår.

Oppgava krever at du setter deg inn i ganske mye stoff. Dere skal derfor gå sammen i grupper på seks personer, der hver elev har ulike oppdrag. Etterpå samarbeider dere ved å gjenfortelle til de andre med egne ord det dere har funnet ut, slik at det blir mulig å lage en oversikt over perioden.

Del A: Oppgava

Sitt sammen i ei seksergruppe. Nå får dere ett oppdrag hver. Fordel oppdragene mellom dere:

  1. Oppdrag 1: Forklar hva modernismen er, og hvorfor vi sier at første verdenskrig var en årsak til modernismen.

  2. Oppdrag 2: Forklar hvorfor industrialisering og urbanisering er en årsak til modernismen.

  3. Oppdrag 3: Forklar hvorfor vi ser på nye idéer og oppdagelser fra Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud og Charles Darwin som årsaker til modernismen.

  4. Oppdrag 4: Forklar hva modernismen er, og hvorfor vi kaller Charles Baudelaire og Walt Whitman for forløpere til modernismen.

  5. Oppdrag 5: Forklar hvorfor vi kaller verkene til Emily Dickinson og Fjodor Dostojevskij for forløpere for modernismen.

  6. Oppdrag 6: Forklar hvorfor vi kaller impresjonismen. symbolismen og ekspresjonismen for forløpere for modernismen.

Dere skal bruke fagartiklene under for å finne svar. På oppdrag 1–3 finner dere svar i artikkelen som heter "Hvorfor oppstod modernismen?". Svarene på oppdrag 4–6 finner dere i artikkelen "Modernismens forløpere på 1800-tallet".

Relatert innhold

Hvilke forløpere for modernismen finner vi på 1800-tallet? Ei kort innføring i Baudelaire, Dickinson, Whitman, impresjonisme, symbolisme og ekspresjonisme.

Del B: Les deg opp på oppdraget ditt

Les deg opp på oppdraget ditt. Målet er at du skal kunne gjenfortelle det du leser med egne ord. Du bør derfor korte ned det som står i artikkelen og øve deg på å gjenfortelle uten å se på notater. Gjør stoffet til ditt eget!

Del C: Samle dere i grupper

Gå sammen i gruppene igjen. Dere skal gjenfortelle deres del til de andre i klassen. Nå er det viktig å lytte for å klare oppdrag D! Det kan være lurt å ta notater mens de andre snakker. Begynn med oppdrag 1 og gå kronologisk videre til oppdrag 6.

Del D: Test forståelsen

I denne delen skal dere jobbe individuelt. Fullfør setningene under uten hjelpemidler. Om det er noen dere står fast på, så la disse stå tomme.

Lim setningene under inn i et dokument på PC-en din eller skriv for hånd.

Hva er modernismen?

Historisk bakgrunn

Kulturell bakgrunn

Forløpere i litteraturen

Forløpere i malerkunsten

Typisk for modernismen var ...

Perioden var...

Krigen åpnet øynene for teknologien som ...

I tillegg døde ...

Konsekvensen var at ...

Like etter krigen ...

En annen historisk årsak til modernismen var industrialiseringa. Den ...

Livet som arbeider på fabrikkene kunne være ...

En følge av industrialiseringa var urbanisering. Også dette var en årsak til modernismen fordi...

Byen blir i modernistisk litteratur skildra ...

Da skal vi over til kulturelle årsaker til framveksten av modernismen. Først ser vi på filosofen Friedrich Nietzsche som ...

Han pekte på ...
Også Charles Darwin med ...

Darwins idéer utfordra ...

Den siste som inspirerte modernistene, var psykologen...

Det var særlig idéene hans om ...

En viktig litterær forløper for modernistene var Charles Baudelaire som ...

Dikta hans ...

En annen forløper var Walt Whitman. Det er særlig ...

I diktet "Jeg hører Amerika synge" ...

Emily Dickinson inspirerte modernistene ved å ...

Hun var kjent for å ...

Til sist har vi russeren Fjodor Dostojevskij. Han var opptatt av ...

Blant annet skrev han Forbrytelse og straff som undersøker ...

Når det gjelder malerkunsten, er det særlig tre retninger som ...

Felles for disse er at ...

Impresjonisme betyr ...

Symbolistene malte ideer ...

Mens impresjonistene malte, skildra ekspresjonistene ...

Vår aller mest kjente maler, Edvard Munch, malte for eksempel ...

Del E: Oppklar vanskeligheter

  1. Sett dere sammen i grupper igjen. Spør hverandre om hjelp til å fullføre setninger dere syns var vanskelige.

  2. Revider teksten slik at dere sitter igjen med en ferdig korttekst om bakgrunnen for, og forløpere for, modernismen. Lag avsnitt, underoverskrifter, overskrift og en konklusjon.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 27.10.2021

Læringsressurser

Modernismens begynnelse