Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Fra det ubevidste sjæleliv" og Sult

Knut Hamsun ville forandre norsk litteratur på slutten av 1800-tallet. Les et utdrag fra artikkelen "Fra det ubevidste sjæleliv" og formuler Hamsuns litterære program med egne ord. Deretter skal du lese et utdrag fra Sult og se hvordan Hamsuns litterære program viser seg i praksis.

Del 1: Les et sitat fra "Fra det ubevidste sjæleliv"

Portrett av Knut Hamsun. Foto.

Før du begynner å lese teksten til Hamsun, skal du få lese et sitat fra den. Deretter skal du lage en hypotese om hva Knut Hamsun syntes var galt med litteraturen på slutten av 1800-tallet, og hva han syntes var god litteratur.

Hva om nå litteraturen i det hele tatt begynte å beskjeftige seg litt mer med sjelelige tilstander enn med forlovelser og baller og landturer og ulykkeshendelser som sådanne? Man måtte da ganske visst gi avkall på å skrive “typer” – som alle sammen er skrevne før – “karakterer” – som man treffer hver dag på fisketorget.

 1. Lag to hypoteser. Du skal fullføre de to setningene under. Skriv med egne ord:

  • Det Hamsun mener er galt med litteraturen på slutten av 1800-tallet, er at ...

  • I stedet ønska han en litteratur som ...

 2. Sammenlikn med det andre i klassen har skrevet: Hva tror dere Hamsun kommer til å si at er galt med litteratur på slutten av 1800-tallet, og hvordan ville han skrive?

Del 2: Les utdrag fra "Fra det ubevidste sjæleliv"

Les utdraget fra artikkelen "Fra det ubevidste sjæleliv" på Nasjonalbiblioteket. Du skal lese fra "Man har et gammelt ord, som siger" på s. 15. til artikkelens slutt på s. 18.

 1. Prøv å gjenfortelle det du har lest med egne ord. Skriv 7–8 setninger.

 2. Trekk ut ei setning fra artikkelen som du syns er den viktigste.

 3. Sammenlikn det du har skrevet med notatene til flere medelever.

 4. Diskuter i klassen: Var det deler av teksten dere ikke forstod? Diskuter passasjer som er vanskelige å forstå, og se om dere kan hjelpe hverandre med å skjønne Hamsuns litterære program.

Guddommelig galskap på NRK

Nå skal dere se et utdrag fra Guddommelig galskap som handler om Knut Hamsun. Men for å huske det som er viktig i dokumentaren, skal dere skrive ned orda i ramma under og fokusere på dem mens dere ser dokumentaren. Etterpå skal dere bruke orda til å lage et sammendrag av det dere har sett.

Se fra starten og fram til 19:50.

København, psykologisk kunst, selvutlevering, sinnsstemninger, sinnsliv, Christiania, Sult, årsak, underbevissthet, Edvard Munch, anerkjennelse, instinkter, "De fire store", Et dukkehjem, Henrik Ibsen, foredrag, typediktning.

 1. Skriv et sammendrag av det dere har sett i dokumentaren. Dere skal bruke orda over i sammendraget.

 2. Diskuter med medelever: Hvordan forventer dere at romanen Sult er skrevet? Begrunn ved å vise til kunnskap dere har fått fra dokumentaren og utdraget fra "Fra det ubevidste sjæleliv".

 3. Diskuter i klassen: Hva ble trukket fram i dokumentaren Guddommelig galskap som gjorde Sult til en sensasjon og Knut Hamsun verdensberømt?

Del 3: Les utdrag fra Sult

Nå skal dere lese de første 35 sidene i Sult på Nasjonalbiblioteket. Les gjerne høyt i klassen på omgang. Diskuter deretter i grupper:

 1. Hvilket inntrykk får dere av Sult-helten?

 2. Hvilke ulike sinnsstemninger går Sult-helten gjennom?

 3. Hvordan vil dere si at form og tema henger sammen i utdraget? Begrunn svaret og vis til eksempler.

 4. Hvordan syns dere utdraget fra Sult "oppfyller" det Knut Hamsun beskriver som god litteratur i utdraget fra "Fra det ubevidste sjæleliv"?

 5. Diskuter: Hvorfor lar ikke Knut Hamsun bare Sult-helten ta seg sammen?

Del 4: Går det an å tegne Sult?

 1. Prøv å lage en tegneserieversjon av de fem første sidene av Sult.

 2. Les Martin Ernstsens tegneserieversjon av Sult. Diskuter deretter:

  • Syns dere Martin Ernstsen har klart å gjenskape Hamsuns Sult på en måte som oppfyller Hamsuns tanker om hva som er god litteratur? Begrunn svaret.

  • Hvilke virkemidler bruker Martin Ernstsen for å gjenskape Sult som sammensatt tekst?

Relatert innhold

Utdrag fra Martin Ernstsens tegneserieversjon av Knut Hamsuns roman "Sult".

Dere kan lese et intervju med Martin Ernstsen på Fabelaktig formidling om valga han gjorde da han skulle lage sin egen versjon av Sult.

Relatert innhold

Hvilke forløpere for modernismen finner vi på 1800-tallet? Ei kort innføring i Baudelaire, Dickinson, Whitman, impresjonisme, symbolisme og ekspresjonisme.

I denne oppgava skal dere utforske bakgrunnen for modernismen både individuelt og i grupper.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.11.2021

Læringsressurser

Modernismens begynnelse