Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gåten Hedda Gabler

Skuespillet Hedda Gabler (1890) av Henrik Ibsen er blitt sett på som en gåte. Gåten er hovedpersonen selv – for hvorfor oppfører Hedda seg som hun gjør? Nå skal dere prøve å diskutere dere fram til ei løsning. Og går det an å plassere Hedda i vår tid ved å se en episode av Exit?
Petronella Barker som Hedda Gabler. Hun sikter med en pistol. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Innføring i gåten Hedda Gabler

Les utdragene om Hedda Gabler i presentasjonen under og se på bildet fra ei oppsetning av stykket (over). Diskuter deretter i grupper:

 1. Hva slags inntrykk får dere av Hedda?

 2. Hva forventer dere av stykket dere nå skal lese/se?

Del 2: Se Hedda Gabler

Se oppsetninga av Hedda Gabler på Applaus Scene (Feide-innlogging)

Del 3: Førsteinntrykk av Hedda Gabler

 1. Skriv fritt i fem minutter: Hvilket inntrykk får dere av Hedda?

 2. Sammenlikn svara deres i grupper.

 3. Diskuter deretter:

  • Hva kan være årsaken til Heddas oppførsel? Hvorfor virker hun rastløs, misfornøyd og slem?

  • Hvorfor tar Hedda livet av seg til slutt?

Del 2: Hedda og Thea

Diskuter i grupper:

 1. Hvordan oppfører Hedda seg mot Thea?

 2. Hva kan være årsaken til at hun oppfører seg slik mot henne?

 3. Sammenlikn karakterene Hedda og Thea. Se på

  • personlige egenskaper

  • hva Thea og Hedda har gjort i livene sine

Del 3: Bli bedre kjent med Hedda

Se filmen over. Diskuter deretter:

 1. Hvilke ulike forklaringer fikk dere på Heddas oppførsel i filmen om Hedda Gabler?

 2. Fikk dere mer forståelse for henne nå?

Del 4: Tekst i kontekst

Hedda Gabler hører til de øvre samfunnslag på 1800-tallet. Kan kvinneidealet og samfunnet forklare oppførselen hennes?

 1. Les teksten "Kvinneidealet på 1800-tallet" på Kvinnehistorie.no

 2. Skriv fritt i ti minutter: Kan det du nå har lært om kvinnerollen på 1800-tallet, forklare Heddas oppførsel? Begrunn ved å vise til konkrete eksempler fra både skuespillet og artikkelen du har lest.

Del 5: Tekst ute av kontekst

Hvis kvinneidealet på 1800-tallet er årsaken til Heddas oppførsel, har stykket da noe å fortelle oss som lever på 2000-tallet?

 1. Diskuter spørsmålet over i grupper.

 2. Se episoden "Perfekt fasade" fra TV-serien Exit på NRK

 3. Diskuter deretter:

  • Hvordan blir kvinnerollen framstilt i denne serien fra 2000-tallet?

  • Sammenlikn kvinnerollen i Exit og Hedda Gabler.

  • Hvem av karakterene i Exit syns dere Hedda likner mest? Dere kan se på både manns- og kvinnekarakterene.

  • Hvordan tematiserer episoden forholdet mellom fasade og lykke/ulykke?

  • Kan dere se noen likheter mellom Hedda Gabler og Exit? Se på både kvinnerollen, lykke, ulykke og fasade.


Kilder:

Den Nationale Scene (u.å). Skolemateriell Hedda Gabler. Henta fra https://dns.no/skolemateriell/skolemateriell-hedda-gabler/

Hartmann, E.J. (2.9.2020). Den gåtefulle Hedda Gabler – En empatisk psykologisk lesning fra Psykologtidsskriftet.no.

Rogaland teater (u.å.) Hva er det med Hedda Gabler? Henta fra https://www.rogaland-teater.no/teater-stavanger/teatermagasinet/hva-er-det-med-hedda-gabler-

Ystad, V. (u.å.) Innledning til Hedda Gabler. Henta fra https://www.ibsen.uio.no/DRINNL_HG%7Cintro_background.xhtml

Relatert innhold

Hvem var Henrik Ibsen, og hvorfor er stykkene han skrev like populære i dag som da de ble skrevet på 1800-tallet? Få svar i denne podkasten.

Hvilke forløpere for modernismen finner vi på 1800-tallet? Ei kort innføring i Baudelaire, Dickinson, Whitman, impresjonisme, symbolisme og ekspresjonisme.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Modernismens begynnelse