Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

I dypet på Sagaen om Floafolket

Hva kan vi lære om Norge og Island i norrøn tid og middelalderen ved å lese Sagaen om Floafolket? Her skal vi se på kjønnsroller, verdier og synet på tro og overtro.
Vikingkriger med øks slåss innendørs. Blod spruter mot ham. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Kunnskap og forventninger til en saga om vikinger

Diskuter disse spørsmålene i grupper. En av dere skal skrive ned det som blir sagt:

 1. Vet dere noe om de norrøne ættesagaene? Skriv ned alt dere kan om dette.

 2. Hovedpersonen i Sagaen om Floafolket heter Torgils. Hvilke egenskaper tror dere Torgils har? Hvordan tror dere en typisk sagahelt kommer til å oppføre seg? Hva kommer til å skje med ham i løpet av sagaen?
 3. Hvilken rolle tror dere kvinnene kommer til å ha i sagaen?
 4. Torgils har en konflikt med den norrøne guden Tor. Hva tror dere denne kan gå ut på?

Del 2. Les Sagaen om Floafolket med lesestøtte

Les Sagaen om Floafolket sammen med resten av klassen. Velg gjerne versjonen med lesestøtte. Da skal dere stoppe opp og diskutere spørsmål om handlinga underveis. Dette skal sikre at alle i klassen får med seg handlinga i sagaen. Dessuten kan slik aktiv lesing øke forståelsen og engasjementet for teksten.

Relatert innhold

Del 3. Etter lesinga

Vend tilbake til spørsmåla dere diskuterte i del 1. Hvordan sto det til med kunnskaper og forventninger før dere leste teksten? Fikk dere bekrefta at dere kunne en del, eller var det noe som overraska dere?

Del 4. Er sagaen sann?

Diskuter i grupper:

 1. Tror dere sagaen er sann? Begrunn svaret deres ved å vise til passasjer i teksten.

 2. Les den vedlagte artikkelen om sannhetsgehalten i sagaene, og diskuter disse spørsmåla etterpå:

  • Hva sier artikkelen om hvorfor det er problematisk å bruke sagaer som kilde til vikingtida?

  • Hva taler likevel for å bruke sagaer som kilde?

  • Hvorfor er trosskiftet fra hedensk norrøn mytologi til kristendommen et viktig perspektiv når vi skal vurdere ættesagaer som kilde?

Relatert innhold

Del 5. Fordyp dere i ett tema i sagaen

I grupper på tre–fire personer: Velg ett av temaene under som dere vil fordype dere i. Let først etter steder i teksten som belyser temaet dere har valgt. Lag så ei problemstilling, og framfør svaret dere har funnet for klassen. Følg stegene under:

Steg 1. Velg tema

 • Kjønnsroller

 • Helter

 • Skam og ære

 • Ætt og familie

 • Konfliktløsning

 • Tro og overtro

Steg 2. På sitatjakt i sagaen

Les gjennom sagaen hver for dere, og samle inn sitater som dere mener er aktuelle for deres problemstilling. Lim disse inn i et eget dokument, og skriv ned egne tanker om sitatene du plukker ut.

Steg 3. Diskuter funnene deres

Etter dere er ferdig med steg 2, bør dere sette dere sammen og diskutere hva dere har funnet. Diskuter sitatene og egne tanker om temaet.

Steg 4. Lag problemstilling

Lag ei problemstilling som dere vil finne svar på og legge fram for klassen i presentasjonen deres.

Hjelp til å lage problemstilling?

Det aller viktigste for å lage ei god problemstilling, er at den er utforma som et spørsmål det er mulig å svare på. Under ser dere eksempler på gode problemstillinger til temaene dere kunne velge mellom i steg 1.

 • Hvor mye kunne en vikingkvinne bestemme over eget liv?

 • Hvordan var kjønnsrollene i norrøn tid sammenlignet med i dag?

 • Er Torgils en typisk ættesagahelt?

 • Hvilket syn på ære og skam viser ættesagaene?

 • Er familie og ætta like viktig i dag som i vikingtida?

 • Hvordan løste vikinger konflikter?

 • Hvilket forhold hadde vikingene til guder og overtroiske skikkelser?

 • Hvordan framstiller Sagaen om Floafolket trosskiftet på Island og i Norge?

Steg 5. Finn svar på problemstillinga

Nå er det på tide å gå til kildene for å svare på problemstillinga. Dere skal bruke både primærkilden (Sagaen om Floafolket) og sekundærkilder. Vi anbefaler at dere jobber mest mulig sammen og diskuterer underveis i stedet for å dele oppgaver og løse dem hver for dere.

Tips til gode sekundærkilder

Kjønnsroller, helter, ære og skam

NDLA: Maskulin ære i norrøn tid

NDLA: Feminin ære i norrøn tid

Forskning.no: Vikingene tålte ikke fornærmelser

Norgeshistorie.no: Vikingtidens kvinner og menn

Systime: Æt og ære

Familie og ætt

NDLA: Familien i norrøne og moderne tekster

Norgeshistorie.no: Den vennlige vikingen

Tro og overtro

NDLA: Mennesket og maktene i eldre litteratur

Forskning.no: Bakgrunn: Ingen hvile i de dødes verden

Systime: Kult og rite

Konfliktløsning

Norgeshistorie.no: Hevn: kaoskraft eller etisk forpliktelse?

Norgeshistorie.no: Bevis i middelalderens rettssystem

UiO DUO: Den tidlig-moderne duellen: Et elitefenomen med lange røtter og stor kraft (s. 22)

Del 6. Framfør foran klassen

Legg fram funnene deres for klassen. Bruk sitater fra både primær- og sekundærlitteraturen når dere legger fram funnene deres.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Norrøn tid 800–1350