Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om Snorres kongesagaer

Snorres kongesagaer inneholder sagaene om de norske kongene, fra Halvdan Svarte, som levde midt på 800-tallet, og fram til kong Sverre, som levde samtidig med Snorre.

Håkon den gode taler på tinget til trønderne. Illustrasjon til Heimskringla 1899-versjon.

Kong Håkon den gode taler på tinget til trønderne

Oppgave 1

Sagaene om den norske kongerekka

Tittelfriser. Illustrasjon.

Tittelfrise til Ynglingesagaen, tegnet av Gerhard Munthe.

Oppgave 2

Ynglingesagaen. Samarbeid to og to om å løse oppgava.

  1. I de fem første strofene beskrives den verden som var kjent på Snorres tid. Tegn et kart basert på de opplysningene forfatteren kommer med. Fotnotene forklarer en del av navna som blir brukt.
  2. Hva forteller denne beskrivelsen om kontakten mellom ulike folkegrupper i Europa på denne tida?
  3. Strofe 4 til 9 forteller om Odin, som var den høyeste guden blant æsene. Hvilke samfunnsprinsipper er det Odin innfører?
  4. Sammenlign strofe 10 til 50 i Ynglingesagaen med tekstutdraget fra Evangeliet etter Matteus, kap.1, 1–25 i Det nye testamentet.
    • Hva har disse to tekstene felles?
    • Hvorfor fortelles disse historiene?
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Anne Ely Thorenfeldt og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norrøn tid 800–1350

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale