Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til Snorre Sturlason, og til Snorres kongesagaer
  • ha kjennskap til Olav Haraldsson som historisk person, og til Olav den helliges saga
  • ha lest og lyttet til utdrag fra Olav den helliges saga, og kunne identifisere typiske trekk ved språkbruk og fortellemåte
  • ha kjennskap til den katolske Olav-kultusen, og kunne sammenligne beretninger om Olav den hellige med beretninger om martyrer fra vår tid