Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er realistisk litteratur?

Vi bruker begrepet "realistisk litteratur" både om en epoke i litteraturhistorien på slutten av 1800-tallet og en skrivestil som fortsatt eksisterer i dag. Målet med denne oppgaven er at du skal forstå dette skillet og få en dypere innsikt i hva det vil si å skrive realistisk litteratur.

Del 1: Realismebegrepet forklart av Tore Renberg

Se videoen med den realistiske forfatteren Tore Renberg over. Underveis skal du notere ned svar på disse spørsmålene:

 1. Tore Renberg angir et eksakt årstall for realismens oppstart i Norge. Hvilket? Og hvorfor akkurat dette årstallet?

 2. Hvordan forandra den norske litteraturen seg i innhold etter realismens inntog?

 3. Hvordan forandra den seg i skrivestil?

 4. Hvorfor kaller Tore Renberg seg selv en realist?

 5. Hva er målet til realistiske forfattere, ifølge Tore Renberg?

 6. Realistene på 1870-tallet skrev tendensromaner, sier Renberg. Hva betyr det?

 7. Hvorfor har Renberg et ønske om å skrive romaner som "er et supplement til historieskrivinga?"

Del 2: Diskuter realismebegrepet i grupper

Sitt i grupper. Hvor mye har dere egentlig forstått av realismebegrepet? Test ut ved å prøve å forklare og utdype disse to påstandene:

 • Tore Renberg skriver realistisk litteratur, akkurat som Alexander Kielland.

 • Alexander Kielland skrev litteratur i perioden vi kalla realismen. Det gjør ikke Tore Renberg.

Del 3: Les og skriv med egne ord

Tore Renberg forklarer hva som er forskjellen på realismen som litterær epoke og realismen som skrivestil i videoen over. Nå skal dere gå i dybden på temaet ved å lese fagartikkelen "Realismen – både en epoke og en skrivemåte".

Relatert innhold

 1. Les artikkelen og skriv ned minst ti stikkord som skal hjelpe deg å huske innholdet.

 2. Legg vekk alle hjelpemidler, bortsett fra arket/dokumentet du skrev stikkord på og skriv en tekst på cirka 150–300 ord, der du forklarer hvorfor vi kaller realismen både en epoke og en skrivestil.

 3. Bytt ark/dokument med en medelev. Be hen lese gjennom det du har skrevet og legge til eller kommentere.

Hvorfor skal jeg gjøre dette?

"Å skrive er å tenke", skriver litteraturviter og professor Toril Moi (Moi, 2019). Hun fortsetter slik: "Først når vi setter ordene ned på papiret, ser vi hva vi tenker".

Når du tar til deg ny kunnskap, er det først når du skal gjenfortelle denne med egne ord, det går opp for deg om du har forstått stoffet. Ikke minst vil det å omformulere kunnskapen til egne ord få deg til å eie stoffet.


Kilder

Moi, T. (2019). "Å skrive er å tenke" fra Min metode. Om sakprosaskriving. Oslo: Cappelen Damm.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme