Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forstå den kritiske realismen med tegn-og-forklar-metoden

Skaff deg oversikt over perioden vi kaller kritisk realisme ved å lage illustrasjoner og stikkord. I denne oppgava skal du både forstå perioden og lære deg teknikker for å huske og forstå tekst.
Hender som tegner ei tegning med mange figurer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgava er ikke å gå i dybden på perioden som vi kaller realismen, men å

 1. forstå hva som utløste den kritiske realismen

 2. forstå hva realistene skrev om, og hvorfor de skrev om dette

 3. forstå hvordan realistene skrev, og hvorfor de skrev slik

 4. forstå hvorfor vi kaller realismen både en epoke og en skrivestil

En hånd holder i en penn. Illustrasjon.

Hvordan skal du gjøre dette? Jo, ved å tegne! Deretter skal du forklare tegningene dine til en medelev.

Vi anbefaler at du tegner på papir i denne oppgava.

Del 1: Hva utløste den kritiske realismen?

 • Hvorfor begynte forfatterne å skrive litteratur som kritiserte samfunnet på slutten av 1800-tallet?

Dette er spørsmålet du skal utforske nå. Gå fram på denne måten:

 1. Åpne artikkelen "Fire årsaker til at den kritiske realismen oppstod" (under).

 2. Tittelen viser at det er fire årsaker du skal lære om. Del derfor arket ditt inn i fire og skriv inn de fire største overskriftene fra artikkelen inn i rubrikkene dine.

 3. Les om den første årsaken, "En reaksjon på nasjonalromantikken", en gang. Lukk deretter igjen pc-en. Lag så ei tegning under overskrifta som heter det samme på arket ditt. Denne tegninga skal representere det du har lest. For eksempel kan du representere romantikken ved å lage symboler som hjerte, fjell og så videre. Trenger du hjelp til å huske navn, som for eksempel Søren Kierkegaard? Tegn ei kirke eller et kors, eller hva som helst som betyr noe for deg!

 4. Les gjennom årsaken en gang til. Lag gjerne en–to tegninger til i rubrikken. Skriv i tillegg ned tre–fire stikkord fra det du har lest, som skal hjelpe deg å huske stoffet.

 5. Gå sammen med en medelev. Prøv å gjenfortelle til hverandre det dere nettopp har lest og forklar hvorfor dere tegna slik dere gjorde.

 6. Gå deretter gjennom tegn-og-noter-delen til resten av de tre årsakene. Men ikke snakk med sidemannen etter hver årsak.

 7. Avslutt med å gjenfortelle alle de fire årsakene til en medelev.

Hvorfor skal jeg gjøre dette?

Tegn-og-forklar-metoden hjelper deg både å huske og å holde på konsentrasjonen din. Her er noen årsaker til dette:

 • Metoden tvinger deg til å dele opp lesinga. Når du skal lese lange, komplekse tekster, er det alltid lurt å stoppe opp underveis for å sjekke om du egentlig har forstått det du leser.

 • "Å skrive er å lære", sier litteraturprofessor Toril Moi. Men noe av det samme kan sies om å tegne: "Å tegne er å forstå for å huske". Når du tegner det du har lest, behandler hjernen din stoffet på en annen måte enn om du bare leser.

 • Metoden ber deg stykke opp og lese hver del to ganger. Den første gangen for å skaffe oversikt, den andre gangen for å forstå.

 • Metoden ber deg også notere kort og gjenfortelle. Stikkorda skal hjelpe deg i gjenfortellinga di, og det å snakke om det du har lest, vil virkelig hjelpe deg til å sjekke om du har forstått stoffet.

 • I tillegg skal du lytte til en medelevs gjenfortelling av teksten. Mange syns de lærer bedre av å lytte enn å lese.

Alt i alt så sikrer denne metoden at du får brukt alle sansene i innlæringa av nytt stoff

ved å lese

ved å tegne

ved å skrive

ved å snakke

ved å lytte

Relatert innhold

Del 2: Hva skrev de realistiske forfatterne på 1800-tallet om?

Gå fram på samme måten som du gjorde i del 1 – altså ved å bruke tegn-og-forklar-metoden. Du kan også legge inn variasjoner som disse:

Forretningsutvikler skriver på whiteboard-tavle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Ikke forklar dine egne tegninger, men prøv å forstå en eller flere medelevers tegninger.

 • Gjenfortell artikkelen kollektivt i klassen ved å la en elev tegne noe på tavla. Deretter skal dere forsøke å forklare hva tegninga viser, og hvilket tema fra realismen den handler om.

Del 3: Hvorfor kaller vi realismen både en epoke og en skrivestil?

Den siste artikkelen du skal lese, heter "Hvorfor kaller vi realismen både en epoke og skrivestil?" Bruk tegn-og-forklar-metoden på denne også.

Relatert innhold

Del 4: Oppsummer.

Nå skal du vende tilbake til spørsmålene fra del 1 for å undersøke hva du har forstått og husker.

Du skulle

 • forstå hva som utløste den kritiske realismen

 • forstå hva realistene skrev om og hvorfor de skrev om dette

 • forstå hvordan realistene skrev, og hvorfor de skrev slik

 • forstå hvorfor vi kaller realismen både en epoke og en skrivestil

Oppsummer ved å velge mellom en av de to arbeidsmetodene under:

 1. Jobb aleine. Ha alle tegningene og notatene foran deg og skriv ned alt du husker om de fire punktene over. Prøv å organisere teksten din i overskrifter og underoverskrifter.

 2. Jobb i grupper. Sitt sammen i grupper på tre eller fire. Legg tegningene deres midt på bordet. Gå systematisk gjennom punktene over og prøv å gjenfortelle til hverandre det dere har lest ved å bruke tegningene som hjelpemiddel.

Del 5: Evaluer metoden i klassen

Diskuter i klassen:

 1. Hvilke metoder bruker dere for å huske stoff dere leser? Det kan være til en prøve, et foredrag eller en fagsamtale.

 2. Hva syntes dere om tegn-og-forklar-metoden? Er det en metode dere kommer til å bruke framover? Begrunn ved å fortelle hvorfor, eller hvorfor ikke.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme