Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Albertine

Oppgaver til utdrag fra romanen Albertine av Christian Krohg.
Maleri som viser ei ung jente, Albertine, i et venterom fullt av oppstasede prostituerte kvinner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I 1886 utga maleren Christian Krohg romanen Albertine. Romanen er svært samfunnskritisk og handler om ei ung, fattig syerske i Kristiania. Hun blir voldtatt av en politifullmektig og ender opp som prostituert.

Krohg malte flere av scenene fra boka. I maleriet ovenfor ser vi Albertine på vei inn til politilegen. I Krohgs samtid måtte alle prostituerte møte jevnlig til undersøkelse hos politilegen for å kontrollere om de hadde kjønnssykdommer. Du kan lese mer om de prostituertes situasjon mot slutten av 1800-tallet i artikkelen Virkelighetens Albertiner på forskning.no.

For Albertine, som kjemper fortvila for å unngå et liv som prostituert, er den gynekologiske undersøkelsen hos politilegen den siste ydmykelsen som skal til for å knekke motstandsviljen hennes. Les denne scenen på sidene 102–111 i romanen Albertine på bokselskap.no.

Spørsmål til bildet og teksten

  1. Se nærmere på bildet. Om du ikke gjettet det, er Albertine den lille, litt beskjedne jenta med skaut som står foran til høyre for politimannen. Hvorfor tror du kunstneren har valgt å plassere henne i bakgrunnen på bildet?
  2. Hvordan skiller Albertines klær og holdning seg fra de andre kvinnene på bildet? Og hva sier dette om forskjellene mellom dem?
  3. Christian Krohg var en naturalistisk maler. Hvordan kan du se dette ut fra teknikken og virkemidlene han bruker i maleriet sitt?
  4. I utdraget fra romanen kan du lese scenen som her er malt. Hvilke språklige virkemidler bruker Krohg for å få fram stemninga i scenen?
  5. Hvilken synsvinkel bruker Krohg? Hvorfor tror du han har valgt denne synsvinkelen?
  6. Albertine ender til slutt opp som ei prostituert kvinne. Er denne slutten typisk for naturalismen? Begrunn svaret ditt.
  7. Sammenlikn romanutdraget og bildet. Hvilket fortrinn har bildet framfor den skriftlige teksten? Og hva kan den skriftlige teksten formidle bedre enn maleriet?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme