Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk den språk- og litteraturhistoriske tidslinja

Få oversikt over norsk språk- og litteraturhistorie, og gå i dybden på enkelttemaer. Bruk tidslinja, men gjerne også andre kilder til å løse oppgavene. Oppgavene er også fine å bruke som repetisjon før eksamen.

Oppgave 1

Repetisjon: Dramatiser norsk litteraturhistorie.

Hva er de mest sentrale trekka i norsk litteraturhistorie fra rundt år 1000 og fram til i dag? Samarbeid med medelever om ei dramatisering på maks 15 minutter som får fram det viktigste:

 • Hva skjedde i periodene?

 • Hvem skrev, hva skrev de, og hvorfor?

Ei umulig oppgave, tenker du? Komikertrioen Raske Menn tar deg gjennom verdenshistorien på fem minutter (YouTube). De tre klarer seg med svært få virkemidler! La deg inspirere av dem, eller tenk ut en helt annen måte å løse oppgava på. Det er lov å bruke rekvisitter, lyd og bilder (og selvsagt også humor), men det faglige innholdet må være korrekt.

Oppgave 2

Reflekter og drøft: Hvorfor bør du lese tidslinja kritisk?

 • Hvorfor har periodene fått de navna de har?

 • Hva med årstalla? Starter og slutter en tendens virkelig ved et århundreskifte, eller ved et tiår?

 • Hvilke forfattere har fått plass her, og hvorfor? Er det andre forfattere som (også) burde ha vært med?

 • Hvorfor står det mindre informasjon jo nærmere vi kommer vår egen tid?

Oppgave 3

Utforsk: Hvordan framstiller tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen menneske, natur og samfunn?

Dette er et sentralt kompetansemål i vg2 og vg3 som krever at du kan drøfte hvordan oppfatninger om menneske, natur og samfunn kommer fram i tekster.

Tegn opp din egen tidslinje der du setter inn stikkord til hver periode:

 • Hvilket forhold hadde menneskene på den tida til naturen?

 • Hvordan så samfunnet ut? Se gjerne på temaene religion, politikk, kommunikasjon, industrialisering og sosiale forskjeller.

 • Hvilke tekster fra perioden viser hvordan menneskene på denne tida hadde det? Skriv inn forfatter og tittel, og legg gjerne inn et sitat fra teksten.

Oppgave 4

Utforsk: Hva er den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag?

Dette er et sentralt kompetansemål i vg2 som krever at du kan greie ut om hvordan det norske språket har utviklet seg til det vi har i dag. Hva har skjedd med det muntlige og skriftlige språket siden 700-tallet?

Tegn opp din egen tidslinje der du setter inn stikkord til hver periode:

 • Hvordan snakket og skrev folk? Og hvem kunne faktisk skrive på denne tida?

 • Hvilke endringer skjedde? Hvorfor?

 • Skriv inn eksempler på viktige språkendringer, hendelser og personer som engasjerte seg i språkdebatter.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 21.09.2022

Læringsressurser

Hva er tekst i kontekst?