Hopp til innhold

Fagstoff

Om faget 2P-Y

Hva er nytt i det nye faget?
Illustrasjonsbilde med gul bakgrunn, teksten 2P-Y til venstre og en grov skisse av en grafisk framstilling til høyre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilke forskjeller er det mellom nye og gamle 2P-Y på ndla.no?

Den største forskjellen på nye og gamle 2P-Y er at sannsynlighetsregningen er tatt bort. Ellers er hovedemnene i faget omtrent de samme som før, men tilnærmingen er noe endret. Programmering er blitt en del av faget gjennom kjerneelementet digitale ferdigheter og er nevnt spesielt som en del av underveisvurderingen. I tillegg setter fagfornyelsen krav til at elevene skal drive med utforsking, noe vi har prøvd å ta hensyn til ved å legge til spørsmål og elementer av interaktivitet på teorisidene. Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er inkludert gjennom statistikkemnet i faget.

Etter kunnskapsløftet 2006 var det slik at kombinasjonene 1P+2P og 1P-Y +2P-Y inneholdt nøyaktig de samme kompetansemålene. Slik er det ikke lenger. Elevene som skal ha 2P-Y, kommer fra 1P-Y der kompetansemålene varierer noe fra programområde til programområde. Derfor vil det for noen elever være enkelte emner i 2P-Y som blir gjentatt fra 1P-Y, mens for andre elever vil alt være nytt. For eksempel vil elever som ikke har hatt geometri i 1P-Y, ikke få geometri i det hele tatt.

Mange av elevene som starter på 2P-Y, kan ha hatt lite programmering i 1P-Y. Derfor bør elever som tar 2P-Y de første to årene, også gjennomgå programmeringskurset som ligger i 1P og 1T. Kurset vil derfor i første omgang bli liggende som et eget hovedemne i 2P-Y.

Der det er hensiktsmessig, vil sidene være de samme i 2P-Y som i 1P og 2P. Vi prøver likevel å ta hensyn til at elevene på påbygging har hatt lite matematikk på vg2 ved å legge til rette for repetisjon. Tilretteleggingen vil skje gjennom å lenke til sider i 1P eller 1P-Y, eller at noe av fagstoffet fra 1P eller 1P-Y blir inkludert direkte på sider for 2P-Y.

Produksjon av innhold i det nye faget

Det nye 2P-Y faget er ferdig med unntak av oppgavedokumentene.

Aktiviteter på teorisider

Tekstlige instruksjoner over deler av et interaktivt GeoGebra-ark som inneholder to glidebryter og grafen til ei rett linje. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi legger vekt på at teorisidene skal være aktiviserende og utforskende. Noen av sidene våre vil kunne være utgangspunkt for lærerens gjennomgang, men de vil også være egnet for at elevene skal kunne jobbe med dem på egen hånd eller i grupper. Disse sidene vil inneholde spørsmål, interaktive elementer og andre ting elevene blir bedt om å gjøre på sidene. Vi tror at det å aktivisere elevene i gjennomgangen av teorien øker motivasjonen deres.

Løsninger er lett tilgjengelige

Hånd som holder et forstørrelsesglass over en boks med den klikkbare teksten "Forklaring". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Løsninger på oppgaver og svar på spørsmål finnes i klikkbare bokser både på teori- og oppgavesider. Som i de andre reviderte matematikkfagene ligger hver løsning rett under hver oppgave. Elevene bør nok oppfordres til å være utholdende og jobbe så godt de kan med å finne ut av oppgavene før de klikker fram løsningen eller svaret. På sider med samleoppgaver vil alle løsningene ligge nederst.

Ny strukturering av stoffet

Vi har i alle nye fag fra og med høsten 2022 organisert sidene slik at oppgavesidene ligger rett under den teorisiden de hører til, både i menyen og i emneinnholdslista nederst. Det er slutt på at alle teorisider og oppgavesider ligger samlet hver for seg. Et eksempel på den nye organiseringen er vist nedenfor.

Foto av at en person peker på en datamaskinskjerm med liste med læringsressurser på NDLA. Oppgavesider ligger innimellom teorisider.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det betyr at sidene ligger i den rekkefølgen de er tenkt brukt. Vi håper at dette grepet øker brukervennligheten på sidene våre.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 19.05.2023

Læringsressurser

Om faget