Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skisser et nettsted som fremmer FNs bærekraftsmål

Her skal dere lage en prototype til et nettsted som fremmer bærekraft. I prosessen blir dere bedre kjent med en dagsaktuell stil innen grafisk design.
En oversikt med 17 ikoner og stikkord for hvert av hovedmålene i FNs bærekraftsmål. Illustrasjon.

Beskrivelse av oppdraget

1: Velg bærekraftsmål

Dere har fått i oppdrag å utvikle et nettsted som setter søkelys på ett av FNs bærekraftsmål. Hvilket av målene dere vil jobbe med, velger dere selv.

Les mer på FNs nettside om bærekraftsmålene.

2: Hva vil du? Bruk retoriske virkemidler

Nettstedet dere skal utforme, skal inneholde informasjon om bærekraftsmålet. Det skal også påvirke brukerne til å gjøre noe for å nå bærekraftsmålet.

Hvordan dere går fram for å påvirke brukerne, er helt opp til dere, men dere må velge en hovedappellform for budskapet: , eller . Valget av retoriske virkemidler bør påvirke både innholdet og stilen på nettstedet.

Artikkel: Retorikk i mediene og medieuttrykk
Artikkel: Etos, logos og patos

3: Målgruppa er trendy unge voksne

dere ønsker å treffe, er unge voksne som er opptatt av mote og trender. De følger med på hva som skjer i designbransjen, og lar seg begeistre av tidsriktige og trendy kampanjer.

4: Gjør grundig research

Dere er oppfordret til å gjøre og studere dagsaktuelle trender innen . Finn én eller flere stiler som kan passe målgruppa, appellformen og deres. Diskuter dere fram til hvilken stil som vil passe best.

Huskeliste

  • Bestem hvilket bærekraftsmål dere vil jobbe med.

  • Velg hvilken appellform dere hovedsakelig vil bruke.

  • Bestem innholdet på nettstedet. Hva skal dere si, og hvor mye stoff trenger dere for å si det?

  • Sett opp strukturen til nettstedet. Hvilke menyvalg og undersider trenger dere? Hvilket innhold skal dere plassere hvor? Lag et strukturkart for alle sidene på nettstedet.

  • Skriv tekstene dere trenger.

  • Studer dagsaktuelle stiler og bestem dere for en stil. Lag en liten designmanual som beskriver stilen dere velger, og regler for bruk av farger og .

  • Tegn blueprints, altså grove oversiktsskisser, som viser bruken av stilen dere har definert i designmanualen. Gjør dette for alle sidene på nettstedet. Husk å følge .

  • Skaff eller produser bilder og illustrasjoner.

  • Sett opp nettstedet i en app for prototyping, for eksempel Adobe XD.

  • Test løsningen, gjør forbedringer og lever resultatet.

Relatert innhold

Hva inneholder en designmanual, hva brukes de til og hvorfor er de nyttige?

En app-prototype er en forenklet utgave av appdesignet som gjør det mulig å teste ut design og brukergrensesnitt i en tidlig fase.

CC BY-NDSkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 15.12.2021

Læringsressurser

Trender i uttrykksformer