Hopp til innhold

Oppgave

Studer og presenter en epoke fra stilhistorien

Stilhistorien beskriver fortrinnsvis estetiske kjennetegn spesielt ved arkitektur, skulptur og bildekunst i en gitt tidsepoke og knytter gjerne disse til epokens ideologiske og teknologiske situasjon.

Mennesker har alltid satt visuelle spor etter seg. Det finnes flere tusen år gamle hulemalerier og helleristninger med bilder av dyr og mennesker, og av scener fra jakt og fiske. I dag sprayes det graffiti på murvegger og T-banevogner. Aktiviteten er på sett og vis den samme, men det visuelle uttrykket er forskjellig.

Velg en stilepoke, sett deg grundig inn i den og presenter for klassen.

Det øverste bildet er fra en dipylon vase fra gamle Hellas, fra ca 750 før vår tidsregning. Det nederste bildet er et maleri fra 1915 og det ligger til stilepoken Futurismen. Kollasj.

Mennesker har alltid satt visuelle spor etter seg. Det øverste bildet er fra en Dipylon vase fra gamle Hellas, fra ca 750 før vår tidsregning. Det nederste bildet er et maleri fra 1915 og det ligger til stilepoken Futurismen.

Lage en presentasjon om en stilepoke for klassen, slik at medelevene dine lærer mer om

 1. tidsperioden da denne stilepoken dominerte

  • Hva preget verdenssamfunnet på den tiden?
 2. hva folk var opptatt av på den tiden

  • Var det mellomkrigstid og uroligheter, eller kanskje hippietid og flower power?
 3. de mest kjente kunstnerne innen stilepoken og hvor de holdt til
 4. hvordan uttrykkene så ut med tanke på

  • farger
  • fonter
  • bilder og illustrasjoner
  • stil

Vis mange eksempler – pek og forklar!

Sist faglig oppdatert 11.07.2017
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Innføring i stilarter og uttrykksformer

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs